Lustbäcken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE670429-148111
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-02-25 09:24 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Borlänge - 2081
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Övre Dalälven
Startår
2008
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6702277
SWEREF99 TM Östlig: 525405

RT 90 2,5 gon V - X: 6704290
RT 90 2,5 gon V - Y: 1481110

WGS84 Latitud: 60,4559277233918
WGS84 Longitud: 15,4618528533856

ETRS-89 Latitud: 60.45592
ETRS-89 Longitud: 15.46184

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Lustbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   En gång 2008 2011
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor En gång 2008 2011