Nyängsån (mellan Övre och Nedre Klingen)

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE670624-150239
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nyängsån (WA74506049)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nyängsån (WA74506049)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nyängsån (WA74506049)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:24 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Senast uppdaterad: 2019-10-16 07:38
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Säter - 2082
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Dalälven Grådö - Torsång
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6704487
SWEREF99 TM Östlig: 546651

RT 90 2,5 gon V - X: 6706240
RT 90 2,5 gon V - Y: 1502390

WGS84 Latitud: 60,4738670825287
WGS84 Longitud: 15,8485701551044

ETRS-89 Latitud: 60.47386
ETRS-89 Longitud: 15.84855

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Nyängsån (mellan Övre och Nedre Klingen)
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Nyängsån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   En gång 2000 2000
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor En gång 2000 2000
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar - 2015 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar - 2015 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar - 2015 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar - 2015 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik - 2015 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom - 2015 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink - 2015 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar - 2015 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Uran - 2015 -