Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hinsen (WA50420804)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hinsen (WA50420804)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hinsen (WA50420804)
Stationen skapades: 2015-02-19 11:05 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Falun - 2080
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Gavleån - SE52000
Åtgärdsområde
Gavleån
Startår
2005
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6725305
SWEREF99 TM Östlig: 557175

RT 90 2,5 gon V - X: 6726935
RT 90 2,5 gon V - Y: 1513172

WGS84 Latitud: 60,6593937830658
WGS84 Longitud: 16,0459748481642

ETRS-89 Latitud: 60.65939
ETRS-89 Longitud: 16.04596

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Hinsen 1
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Hinsen 1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen   - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Antracen - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Atrazin - 2012 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Fluoranten - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Naftalen - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Oktylfenol - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Pentaklorbensen - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Pentaklorfenol - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Simazin - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Triklorbensener - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Trifluralin - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Aklonifen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Kinoxifen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Bifenox - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Diklorvos - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Sediment, organiska miljögifter Prioriterade ämnen Heptaklor - 2005 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen   - 2007 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter - 2007 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Hexaklorbensen - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) - 2007 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) - 2009 -