Gopalån

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE677735-141515
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Mora - 2062
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Mellersta Österdalälven
Startår
1993
Slutår
1997
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6774490
SWEREF99 TM Östlig: 458582

RT 90 2,5 gon V - X: 6777350
RT 90 2,5 gon V - Y: 1415150

WGS84 Latitud: 61,1028857302288
WGS84 Longitud: 14,2317298058383

ETRS-89 Latitud: 61.10288
ETRS-89 Longitud: 14.23171

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn