Näckån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE681751-136747
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Näckån (WA37885301)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Näckån (WA37885301)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Näckån (WA37885301)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Älvdalen - 2039
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Övre Österdalälven
Startår
1995
Slutår
2000
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6814039
SWEREF99 TM Östlig: 410434

RT 90 2,5 gon V - X: 6817510
RT 90 2,5 gon V - Y: 1367470

WGS84 Latitud: 61,4497630414427
WGS84 Longitud: 13,3200785291932

ETRS-89 Latitud: 61.44976
ETRS-89 Longitud: 13.32006

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näckån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   Var femte år 1995 2000
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Var femte år 1995 2000