Näckån

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE681751-136747
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Älvdalen - 2039
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Övre Österdalälven
Startår
1995
Slutår
2000
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6814039
SWEREF99 TM Östlig: 410434

RT 90 2,5 gon V - X: 6817510
RT 90 2,5 gon V - Y: 1367470

WGS84 Latitud: 61,4497630414427
WGS84 Longitud: 13,3200785291932

ETRS-89 Latitud: 61.44976
ETRS-89 Longitud: 13.32006

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn