Rällan

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE682494-140274
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Älvdalen - 2039
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Övre Österdalälven
Startår
2007
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6821900
SWEREF99 TM Östlig: 445592

RT 90 2,5 gon V - X: 6824940
RT 90 2,5 gon V - Y: 1402740

WGS84 Latitud: 61,5268616060412
WGS84 Longitud: 13,9770311067911

ETRS-89 Latitud: 61.52685
ETRS-89 Longitud: 13.97702

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Rällan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 2007 2009
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2007 2009