Lilla Göljån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE683221-134629
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lilla Göljån (WA86988036)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lilla Göljån (WA86988036)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lilla Göljån (WA86988036)
Stationen skapades: 2015-02-25 09:25 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Dalarna - 20
Kommun
Älvdalen - 2039
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Övre Österdalälven
Startår
2007
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6828470
SWEREF99 TM Östlig: 389085

RT 90 2,5 gon V - X: 6832212
RT 90 2,5 gon V - Y: 1346290

WGS84 Latitud: 61,5737059405598
WGS84 Longitud: 12,9112646830182

ETRS-89 Latitud: 61.57370
ETRS-89 Longitud: 12.91125

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Lilla Göljån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   En gång 2007 2007
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor En gång 2007 2007