Stockvik

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE691440-158133
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2019-02-22 10:26 av Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Senast uppdaterad: 2019-02-23 19:08 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västernorrland - 22
Kommun
Sundsvall - 2281
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Nedre Ljungan
Startår
2015
Slutår
2015
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6913538
SWEREF99 TM Östlig: 622996

RT 90 2,5 gon V - X: 6914402
RT 90 2,5 gon V - Y: 1581338

WGS84 Latitud: 62,3330234131533
WGS84 Longitud: 17,374612170546

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Miljögifter i fisk, Västernorrlands län Miljögifter i fisk

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Miljögifter i fisk, Västernorrlands län Miljögifter i fisk Kvicksilver och kvicksilverföreningar   En gång 2015 2015
VER, Miljögifter i fisk, Västernorrlands län Miljögifter i fisk Hexaklorbensen   En gång 2015 2015
VER, Miljögifter i fisk, Västernorrlands län Miljögifter i fisk Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)   En gång 2015 2015
VER, Miljögifter i fisk, Västernorrlands län Miljögifter i fisk PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater   En gång 2015 2015
VER, Miljögifter i fisk, Västernorrlands län Miljögifter i fisk Dioxiner och dioxinlika föreningar   En gång 2015 2015
VER, Miljögifter i fisk, Västernorrlands län Miljögifter i fisk DDT   En gång 2015 2015