Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Norrfjärden (WA96277013)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Norrfjärden (WA96277013)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Norrfjärden (WA96277013)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Norrfjärden (WA96277013)
Stationen skapades: 2011-03-01 15:38 av Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västernorrland - 22
Kommun
Kramfors - 2282
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Norra Höga kustens inlandsvatten
Startår
2007
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6994123
SWEREF99 TM Östlig: 673569

RT 90 2,5 gon V - X: 6994371
RT 90 2,5 gon V - Y: 1632930

WGS84 Latitud: 63.035
WGS84 Longitud: 18.432

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Fiskodling Omne-, Ullånger-, Nätrafjärden Vattenkemi V5

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Fiskodling Omne-, Ullånger-, Nätrafjärden Vattenkemi Växtplankton   3 gånger per år 2007 -
RK, Fiskodling Omne-, Ullånger-, Nätrafjärden Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 2007 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Fiskodling Omne-, Ullånger-, Nätrafjärden Vattenkemi Näringsämnen   3 gånger per år 2007 -
RK, Fiskodling Omne-, Ullånger-, Nätrafjärden Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 3 gånger per år 2007 -
RK, Fiskodling Omne-, Ullånger-, Nätrafjärden Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 3 gånger per år 2007 -
RK, Fiskodling Omne-, Ullånger-, Nätrafjärden Vattenkemi Näringsämnen TOC 3 gånger per år 2007 -
RK, Fiskodling Omne-, Ullånger-, Nätrafjärden Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 3 gånger per år 2007 -
RK, Fiskodling Omne-, Ullånger-, Nätrafjärden Vattenkemi Syrgasförhållanden   3 gånger per år 2007 -
RK, Fiskodling Omne-, Ullånger-, Nätrafjärden Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 3 gånger per år 2007 -
RK, Fiskodling Omne-, Ullånger-, Nätrafjärden Vattenkemi Ljusförhållanden   3 gånger per år 2007 -
RK, Fiskodling Omne-, Ullånger-, Nätrafjärden Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 2007 -
RK, Fiskodling Omne-, Ullånger-, Nätrafjärden Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 3 gånger per år 2007 -
RK, Fiskodling Omne-, Ullånger-, Nätrafjärden Vattenkemi Temperaturförhållande   3 gånger per år 2007 -
RK, Fiskodling Omne-, Ullånger-, Nätrafjärden Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 3 gånger per år 2007 -
RK, Fiskodling Omne-, Ullånger-, Nätrafjärden Vattenkemi Salthaltsförhållanden   3 gånger per år 2007 -
RK, Fiskodling Omne-, Ullånger-, Nätrafjärden Vattenkemi Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 3 gånger per år 2007 -