Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hörnån (WA95843453)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hörnån (WA95843453)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hörnån (WA95843453)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hörnån (WA95843453)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:37 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Hörnån - SE29000
Åtgärdsområde
Södra Västerbotten med kustvatten
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7066321
SWEREF99 TM Östlig: 743420

RT 90 2,5 gon V - X: 7065700
RT 90 2,5 gon V - Y: 1703700

WGS84 Latitud: 63,640493
WGS84 Longitud: 19,917317

ETRS-89 Latitud: 63.64048
ETRS-89 Longitud: 19.91730

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Västerbottens län Vattenkemi Hörnån, E4:an
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi E4:an Hörnån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 2008 -
KEU, Västerbottens län Vattenkemi Ljusförhållanden   Fler än 20 gånger per år 1991 -
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2008 -
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2008 -
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2008 -
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2008 -
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 2008 -
KEU, Västerbottens län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   Fler än 20 gånger per år 1991 -
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2008 -
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2008 -
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2008 -
KEU, Västerbottens län Vattenkemi Försurning   Fler än 20 gånger per år 1991 -
RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 2008 -
KEU, Västerbottens län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Fler än 20 gånger per år 1991 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Flodmynningar, Västerbottens länPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar