Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Avundstjärnen / Naipeluoppele (WA17599375)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Avundstjärnen / Naipeluoppele (WA17599375)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Avundstjärnen / Naipeluoppele (WA17599375)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Avundstjärnen / Naipeluoppele (WA17599375)
Stationen skapades: 2011-03-04 14:15 av Länsstyrelsen i Jämtlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:39 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jämtland - 23
Kommun
Strömsund - 2313
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Övre Indalsälven
Startår
2009
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7070241
SWEREF99 TM Östlig: 382089

RT 90 2,5 gon V - X: 7074183
RT 90 2,5 gon V - Y: 1342316

WGS84 Latitud: 63,7399508269586
WGS84 Longitud: 12,6111036014841

ETRS-89 Latitud: 63.73994
ETRS-89 Longitud: 12.61108

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Avundstjärn / Naipeluoppele

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning pH 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Försurning Sulfat 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2009 -
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 2009 -