Bjurvattsbäcken, Stor-Bjurvattsbäcken

  • Arkivläge
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE709035-165340
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stor-Bjurvattsbäcken (WA29174363)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stor-Bjurvattsbäcken (WA29174363)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stor-Bjurvattsbäcken (WA29174363)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stor-Bjurvattsbäcken (WA29174363)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:20 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Bjurholm - 2403
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Lögdeälven - SE32000
Åtgärdsområde
Södra Västerbottens VRO Bottenhavsdelen
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7090329
SWEREF99 TM Östlig: 692824

RT 90 2,5 gon V - X: 7090350
RT 90 2,5 gon V - Y: 1653400

WGS84 Latitud: 63,88671518
WGS84 Longitud: 18,92824877

ETRS-89 Latitud: 63.88671
ETRS-89 Longitud: 18.92824

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn