Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rickleåsen Bygdsiljumområdet (WA83633098)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rickleåsen Bygdsiljumområdet (WA83633098)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rickleåsen Bygdsiljumområdet (WA83633098)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rickleåsen Bygdsiljumområdet (WA83633098)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2011-02-08 13:02 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad: 2020-03-13 10:50 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Skellefteå - 2482
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rickleån - SE24000
Åtgärdsområde
Mellanbygden med kustvatten
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7148613
SWEREF99 TM Östlig: 765824

RT 90 2,5 gon V - X: 7147716
RT 90 2,5 gon V - Y: 1727148

WGS84 Latitud: 64,3595088839351
WGS84 Longitud: 20,5108908047453

ETRS-89 Latitud: 64.35950
ETRS-89 Longitud: 20.51088

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län 20024_32 Grundvattenrör Martinssons såg
RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Grundvattenkemi P1 Grundvattenrör

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län pH   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Alkalinitet   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Arsenik   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Sulfat   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Ammonium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Konduktivitet   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Nitrat   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Klorid   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Järn   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Natrium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Magnesium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Totalaluminium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Mangan   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Syrgas   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Kalcium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Kalium   Var sjätte år 2012 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Grundvattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 2000 -
RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Grundvattenkemi Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1999 -
RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Grundvattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2000 -
RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Grundvattenkemi Försurning   1 gång per år 2000 -
RK, Martinssons Såg, Västerbottens län Grundvattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1993 -