FIN_X015

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE717997-176122
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Burefjärden (WA77389916)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Burefjärden (WA77389916)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Burefjärden (WA77389916)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Burefjärden (WA77389916)
Stationen skapades: 2017-07-19 16:52 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Vattenkategori
Kust
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Skellefteå - 2482
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ligger utanför HARO - SE0
Åtgärdsområden
Mellanbygden med kustvatten
Södra Bottenviken kust
Startår
2016
Slutår
2016
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7181296
SWEREF99 TM Östlig: 799482

RT 90 2,5 gon V - X: 7179972
RT 90 2,5 gon V - Y: 1761224

WGS84 Latitud: 64,6232612013293
WGS84 Longitud: 21,2706544440567

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment FIN_X015

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Näringsämnen   En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Näringsämnen Totalkväve En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Näringsämnen Totalfosfor En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Näringsämnen Järn En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Näringsämnen Mangan En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Näringsämnen TOC En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Antracen En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bensen En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Endosulfan En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Pentaklorbensen En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Pentaklorfenol En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Aldrin En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Dieldrin En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Endrin En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen DDT En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Isodrin En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Heptaklor En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Försurning   En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Försurning pH En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödförlust En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Torrsubstans, TS En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Alifater En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Toluen En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Etylbensen En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Xylen En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Aromater En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorfenoler En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalsvavel En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaftylen En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaften En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluoren En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenantren En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Pyren En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Benso(a)antracen En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Krysen En gång 2016 2016
VER_Fiberbankar i Norrland, SGU Metaller och organiska miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dibenso(a,h)antracen En gång 2016 2016

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningVER_Fiberbankar i Norrland, SGUPrioriterade ämnenAldrin
Prioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBensen
Prioriterade ämnenBenso(a)pyrene
Prioriterade ämnenBenso(b)fluoranten
Prioriterade ämnenBenso(g,h,i)perylen
Prioriterade ämnenBenso(k)fluoranten
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenDDT
Prioriterade ämnenDieldrin
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenEndosulfan
Prioriterade ämnenEndrin
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenHeptaklor
Prioriterade ämnenHexaklorbensen
Prioriterade ämnenHexaklorbutadien
Prioriterade ämnenHexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenIndeno(1,2,3-cd)pyren
Prioriterade ämnenIsodrin
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNaftalen
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPentaklorbensen
Prioriterade ämnenPentaklorfenol
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningVER_Fiberbankar i Norrland, SGUPrioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar