Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2011-02-16 15:00 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad: 2015-01-18 10:41 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Storuman - 2421
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Umeälven - SE28000
Åtgärdsområde
Ume- och Vindelälven med kustvatten
Startår
2002
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7227776
SWEREF99 TM Östlig: 610757

RT 90 2,5 gon V - X: 7228868
RT 90 2,5 gon V - Y: 1573064

WGS84 Latitud: 65,1547724193345
WGS84 Longitud: 17,3628173197651

ETRS-89 Latitud: 65.15476
ETRS-89 Longitud: 17.36281

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Börtingbäcken, SV2

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Näringsämnen Järn 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Försurning pH 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 4 gånger per år 2002 -
RK, Svärtträskgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalsvavel 4 gånger per år 2002 -