Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  WA13121574 (WA13121574)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-04-15 07:45 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Piteå - 2581
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE12013
Åtgärdsområde
Piteälven med kustvatten
Startår
2013
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7266092
SWEREF99 TM Östlig: 796419

RT 90 2,5 gon V - X: 7264813
RT 90 2,5 gon V - Y: 1759244

WGS84 Latitud: 65,3822270756662
WGS84 Longitud: 21,3857453160897

ETRS-89 Latitud: 65.37151
ETRS-89 Longitud: 21.37902

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Y4 Bredviksberget Y4

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Näringsämnen Järn 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen   4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Uran 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 2013 -
KÖ, Kontrollprogram Piteå Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 4 gånger per år 2013 -