Kalixälven

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE732595-183379
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kalixälven (WA22703508)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kalixälven (WA22703508)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kalixälven (WA22703508)
Stationen skapades: 2015-02-19 13:49 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Kalix - 2514
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kalixälven - SE4000
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Startår
2011
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7328179
SWEREF99 TM Östlig: 870165

RT 90 2,5 gon V - X: 7325956
RT 90 2,5 gon V - Y: 1833792

WGS84 Latitud: 65,8587226425668
WGS84 Longitud: 23,1291849726952

ETRS-89 Latitud: 65.85871
ETRS-89 Longitud: 23.12917

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Norrbottens län Kiselalger i vattendrag Kiselalger Kalixälven

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Norrbottens län Kiselalger i vattendrag Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2011 2011
VER, Norrbottens län Kiselalger i vattendrag Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2011 2011
VER, Norrbottens län Kiselalger i vattendrag Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2011 2011