Töreälven

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE732913-181041
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2022-04-14 08:38 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Kalix - 2514
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Töreälven - SE5000
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Startår
2019
Slutår
2019
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7331054
SWEREF99 TM Östlig: 846747

RT 90 2,5 gon V - X: 7329131
RT 90 2,5 gon V - Y: 1810410

WGS84 Latitud: 65,9105524811785
WGS84 Longitud: 22,6282601005138

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn