Töreälv

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE732983-181076
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Töreälven (WA10936309)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Töreälven (WA10936309)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Töreälven (WA10936309)
Stationen skapades: 2015-02-19 13:48 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Kalix - 2514
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Töreälven - SE5000
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Startår
2011
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7331756
SWEREF99 TM Östlig: 847088

RT 90 2,5 gon V - X: 7329830
RT 90 2,5 gon V - Y: 1810761

WGS84 Latitud: 65,9164275622481
WGS84 Longitud: 22,6375721153686

ETRS-89 Latitud: 65.91642
ETRS-89 Longitud: 22.63755

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Norrbottens län Kiselalger i vattendrag Kiselalger Töreälven

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Norrbottens län Kiselalger i vattendrag Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2011 2011
VER, Norrbottens län Kiselalger i vattendrag Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2011 2011
VER, Norrbottens län Kiselalger i vattendrag Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2011 2011