Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Saivatj (WA81641285)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Saivatj (WA81641285)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Saivatj (WA81641285)
Stationen skapades: 2017-01-04 11:38 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Sjö
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Arjeplog - 2506
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Skellefteälven - SE20000
Åtgärdsområde
Skellefteälven med kustvatten
Startår
2013
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7334628
SWEREF99 TM Östlig: 603143

RT 90 2,5 gon V - X: 7335843
RT 90 2,5 gon V - Y: 1566818

WGS84 Latitud: 66,1151809034886
WGS84 Longitud: 17,2832514091255

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi LappC Utgående magasin (Saivatj)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Näringsämnen   20 gånger per år 2013 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 20 gånger per år 2013 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 20 gånger per år 2013 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   20 gånger per år 2013 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 20 gånger per år 2013 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 20 gånger per år 2013 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   20 gånger per år 2013 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 20 gånger per år 2013 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 20 gånger per år 2013 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Försurning   20 gånger per år 2013 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Försurning pH 20 gånger per år 2013 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Försurning Alkalinitet 20 gånger per år 2013 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   20 gånger per år 2013 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 20 gånger per år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningRK, LaisvallgruvanSärskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink