Utlopp fr. Maiva uppströms bron i Loholm

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE733635-156755
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bieljaurjåkkå (WA16319310)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bieljaurjåkkå (WA16319310)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bieljaurjåkkå (WA16319310)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bieljaurjåkkå (WA16319310)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:31 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Arjeplog - 2506
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Skellefteälven - SE20000
Åtgärdsområde
Skellefteälven med kustvatten
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7335144
SWEREF99 TM Östlig: 603867

RT 90 2,5 gon V - X: 7336350
RT 90 2,5 gon V - Y: 1567550

WGS84 Latitud: 66,119571
WGS84 Longitud: 17,299698

ETRS-89 Latitud: 66.11956
ETRS-89 Longitud: 17.29968

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi ppE Utlopp Maiva uppströms bron i Loholm

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 2013 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Försurning pH 4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 4 gånger per år 1996 -