Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Laisälven (WA54708711)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Laisälven (WA54708711)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Laisälven (WA54708711)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Laisälven (WA54708711)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-03-04 13:43 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Arjeplog - 2506
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Umeälven - SE28000
Åtgärdsområde
Ume- och Vindelälven med kustvatten
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7347423
SWEREF99 TM Östlig: 583064

RT 90 2,5 gon V - X: 7348900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1546900

WGS84 Latitud: 66,235836
WGS84 Longitud: 16,847456

ETRS-89 Latitud: 66.23583
ETRS-89 Longitud: 16.84743

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi ppA Märkforsen, utlopp Gautosjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2013 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 1 gång per år 1996 -