Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stora Lulevatten (WA42328354)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stora Lulevatten (WA42328354)
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stora Lulevatten (WA42328354)
Stationen skapades: 2017-04-19 16:05 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Sjö
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Jokkmokk - 2510
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Luleälven - SE9000
Åtgärdsområde
Råne-/Luleälven med kustvatten
Startår
2014
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7446627
SWEREF99 TM Östlig: 704499

RT 90 2,5 gon V - X: 7446555
RT 90 2,5 gon V - Y: 1669643

WGS84 Latitud: 67,0673270579102
WGS84 Longitud: 19,7067926096928

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Stora Lulevatten Stora Lulevatten

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen   1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Järn 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Mangan 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Kisel 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen TOC 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Prioriterade ämnen   1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Temperaturförhållande   1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Särskilda förorenande ämnen Nitrat 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Försurning   1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Försurning pH 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Försurning Sulfat 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 1 gång per år 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Norrbottens län, Stora sjöarFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningRMÖ, Norrbottens län, Stora sjöarNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve