Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lina älv (SE744380-174984)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lina älv (WA27042262)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lina älv (WA27042262)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lina älv (WA27042262)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:27 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Gällivare - 2523
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kalixälven - SE4000
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Startår
2002
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7457366
SWEREF99 TM Östlig: 766558

RT 90 2,5 gon V - X: 7456490
RT 90 2,5 gon V - Y: 1731850

WGS84 Latitud: 67,114718
WGS84 Longitud: 21,150597

ETRS-89 Latitud: 67.11471
ETRS-89 Longitud: 21.15057

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Aitikgruvan Elfiske i vattendrag Lina älv lokal 6 Lina älv längre nedströms
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Lina älv lokal 6 Lina älv längre nedströms

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Aitikgruvan Elfiske i vattendrag Fisk   Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Elfiske i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) Var femte år 2002 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Prioriterade ämnen   Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Särskilda förorenande ämnen   Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Särskilda förorenande ämnen Koppar Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Särskilda förorenande ämnen Krom Var femte år 2002 -
RK, Aitikgruvan Metaller i fisk Särskilda förorenande ämnen Zink Var femte år 2002 -