Sikträsket

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE745992-170156
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sikträsket (WA66508319)
Stationen skapades: 2022-04-14 11:05 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Sjö
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Gällivare - 2523
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kalixälven - SE4000
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Startår
2016
Slutår
2017
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7460410
SWEREF99 TM Östlig: 736238

RT 90 2,5 gon V - X: 7459927
RT 90 2,5 gon V - Y: 1701565

WGS84 Latitud: 67,1672350039798
WGS84 Longitud: 20,4612825119767

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Aitikgruvan Växtplankton Sikträsket Sikträsket
RK, Aitikgruvan Makrofyter Sikträsket Sikträsket
RK, Aitikgruvan Kiselalger Sikträsket Sikträsket
RK, Aitikgruvan Bottenfauna sjöar Sikträsket Sikträsket

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Aitikgruvan Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 2016 2017
RK, Aitikgruvan Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2016 2017
RK, Aitikgruvan Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2016 2017
RK, Aitikgruvan Växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 2016 2017
RK, Aitikgruvan Växtplankton Växtplankton Planktontrofiskt index (PTI) 1 gång per år 2016 2017
RK, Aitikgruvan Makrofyter Makrofyter   En gång 2017 2017
RK, Aitikgruvan Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2017 2017
RK, Aitikgruvan Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2017 2017
RK, Aitikgruvan Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2017 2017
RK, Aitikgruvan Bottenfauna sjöar Bottenfauna   En gång 2017 2017
RK, Aitikgruvan Bottenfauna sjöar Bottenfauna BQI En gång 2017 2017
RK, Aitikgruvan Bottenfauna sjöar Bottenfauna ASPT En gång 2017 2017
RK, Aitikgruvan Bottenfauna sjöar Bottenfauna MILA En gång 2017 2017