Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lina älv (SE746722-170989)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lina älv (WA23001899)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lina älv (WA23001899)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lina älv (WA23001899)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2022-01-28 09:43 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Gällivare - 2523
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kalixälven - SE4000
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7468270
SWEREF99 TM Östlig: 744048

RT 90 2,5 gon V - X: 7467687
RT 90 2,5 gon V - Y: 1709478

WGS84 Latitud: 67,2311528042101
WGS84 Longitud: 20,657261806911

ETRS-89 Latitud: 67.23094
ETRS-89 Longitud: 20.65586

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi MVA02 Lina älv (referens)
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi MVA02 Lina älv, uppströms industrin (referens)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2000 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden   40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 40 gånger per år 1997 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Järn 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2000 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen   40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Järn 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Mangan 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen TOC 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Kisel 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 40 gånger per år 1997 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Försurning Sulfat 6 gånger per år 2000 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Temperaturförhållande   40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Uran 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning   40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning pH 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning Alkalinitet 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 40 gånger per år 1997 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 2000 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 40 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 40 gånger per år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbundFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur