Tuollujoki

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE753522-169356
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2021-04-13 16:48 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Kiruna - 2584
Vattenmyndighet
 
Distriktsindelning
1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige)
Huvudavrinnings-område
Torneälven - SE1000
Åtgärdsområde
Torneälven med kustvatten
Startår
2019
Slutår
2019
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7535578
SWEREF99 TM Östlig: 727265

RT 90 2,5 gon V - X: 7535223
RT 90 2,5 gon V - Y: 1693569

WGS84 Latitud: 67,8454939512357
WGS84 Longitud: 20,4060910364699

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn