RMÖ Gotlands län, sötvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regional miljöövervakning i Gotlands län. Syftet är att följa halter och transporter av olika ämnen liksom långsiktiga trender av bestånd av fisk, kiselalger och bottenfauna. Data från övervakningen används som underlag vid bedömning av ekologisk status inom vattenförvaltningen samt för bedömningar av regionala miljömål.
För vattenkemi anges undersökningen som RMÖ/SRK vilket beror på att Gotlands kommun bekostar en del av undersökningen som ett led i uppföljningen av påverkan från reningsverk.
Läs mer
Godkänd
2011-02-22 09:52
Inlagd och granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Gotlands län
RK, Recipientkontroll
RMÖ, Regional miljöövervakning
SRK, Samordnad recipientkontroll
1988
-
Pågående
Gotland
2011-02-16 08:20
2022-05-16 12:26
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Ajkesträsk SE643221-170185 Ajkesträsk Ajkeså
2 Ajkeså SE643329-170127 Ajkeså
3 Alningshajd SE642597-168103 Alningshajd Kustområde
4 Alnäsaträsk SE642877-169932 Alnäsaträsk
5 Arån SE642583-168564 Arån Arån Kustområde
6 Asträsk SE635435-165645 Asträsk Snoderån
7 Bjärsträsk SE635695-165579 Bjärsträsk Snoderån
8 Bondansträsk SE643311-169759 Bondansträsk
9 Broträsk SE635778-165745 Broträsk Snoderån
10 Burgsviksån, Näs SE633387-165090 Burgsviksån, Näs Y27 Kustområde
11 Bångån SE640910-168392 Bångån I05 Bångå Kustområde
12 Bästeträsk SE642555-168553 Bästeträsk Bästeträsk Kustområde
13 Djupå SE638065-167423 Djupå I09 Djupå Kustområde
14 Dämbaträsk SE642042-169709 Dämbaträsk
15 Fardumeträsk SE641007-168425 Fardumeträsk Fardumeträsk Kustområde
16 Farnavik SE642838-169459 Farnavik
17 Fridträsk SE635703-165613 Fridträsk Fridträsk Snoderån
18 Gartarve SE636523-167986 Gartarve Kustområde
19 Gartarveån, Sjastru SE636514-168000 Gartarveån I23 Kustområde
20 Gothemsån, Högbro SE637764-165961 Gothemsån, Högbro Y12 Gothemån-Roma Gothemsån
21 Gothemsån, södra Aumunds SE638137-165993 Gothemsån, södra Aumunds Y11 Gothemån-Roma Gothemsån
22 Gothemsån/Västerbjärs SE639137-167627 Gothemån/Västerbjärs I07 Gothemån-Åminne Gothemsån
23 Gothemsån-norra Aumunds SE638182-165980 Gothemsån-norra Aumunds Y10 Gothemån-Endre Kustområde
24 Gothemsån-Vallstena SE638964-166894 Gothemsån-Vallstena Y08 Gothemån-Vallstena Gothemsån
25 Gothemån SE637228-165872 Gothemån/Tjaukle I08 Gothemån-Roma Gothemsån
26 Gothemån Hörsne SE638491-166721 Gothemån-Dalhem Gothemsån
27 Gothemån, Lövsta SE638319-165881 Gothemån, Lövsta I24 Gothemån-Endre Gothemsån
28 Gothemån/Dalhem SE638294-166387 Gothemån/Dalhem Gothemån-Dalhem Gothemsån
29 Gothemån/Malmunde SE639091-167574 Gothem/Malmunde Gothemån-Åminne Gothemsån
30 Gothemån/Vallstena SE638869-166946 Gothemån/Vallstena I16 Gothemån-Vallstena Gothemsån
31 Gothemån-Hörsne-ersätt SE638296-166435 Gothemån-Dalhem Gothemsån
32 Hagebyträsk SE635909-166014 Hagebyträsk Hagebyträsk Kustområde
33 Halorån, Rone SE634408-166108 Halorån, Rone 'Y26 Kustområde
34 Halsegårdaån SE636324-167630 Kustområde
35 Halsegårdeån SE636511-167557 Halsegårdeån Y59 Kustområde
36 Hau Träsk SE201682-530725 Hau Träsk Kustområde
37 Hauträsk SE642301-169021 Hauträsk Hau Träsk Kustområde
38 Horsan SE642009-168009 Horsan Horsan Kustområde
39 Hugreifsån SE636451-167849 Hugreifsån Kustområde
40 Hultungsån SE641639-169092 Hultungsån Kustområde
41 Hyle SE642144-169119 Hyle Hyle Kustområde
42 Idån ovan Paviken SE637274-164052 Idå Kustområde
43 Idån/Mafrids SE637236-164130 Västergarnsån, Pavikens inlopp I15 Idå Kustområde
44 Idån/Västergarnsån/Kvarne SE637707-164272 Idån/Kvarne Kustområde
45 Ireån SE640630-166497 Ireån/Martebo I17 Ireån-Martebo Kustområde
46 Ireån SE641535-166610 Ireån I03 Ireån-Ire Kustområde
47 Ireån/Tystebols SE640984-166514 Ireån, Tystebols I18 Kustområde
48 Ireån-Tingstäde SE640639-166751 Ireån-Tingstäde Kustområde
49 Kopparviksbäcken SE639192-164760 Kopparviksbäcken Skarnviksån Kustområde
50 Kölningsträsk SE642405-168201 Kölningsträsk Kölningsträsk Kustområde
51 Laxarveån/Golfbanan SE640347-167513 Laxarveån I20 Laxarveån/Anerån Kustområde
52 Liffrideträsk SE635756-166051 Liffrideträsk Kustområde
53 Lummelunda SE640459-165488 Lummelunda I02 Lummelundaån Kustområde
54 Lummelundaån/Grottan SE640450-165490 Lummelundaån/Grottan GO94 Mellersta Gotland - Visby Kustområde
55 Mavrajd SE642472-168261 Mavrajd Mavrajd Kustområde
56 Mjölhatteträsk SE632488-164713 Mjölhatteträsk Mjölhatteträsk Kustområde
57 Mölnorträsk SE642741-169779 Mölnorträsk
58 Nisseån SE634049-164895 Nisseån Y60 Kustområde
59 Norrsund SE643216-169746 Norrsund Norrsund
60 Nyrajsu SE642471-168224 Nyrajsu Nyrajsu Kustområde
61 Närkån, Burs SE635148-166345 Närkån, Burs Y58 Närkån Kustområde
62 Närkån, Stånga SE635208-166415 Närkån, Stånga Y21 Närkån Kustområde
63 Närkån/Dammbro SE635169-166952 Närkån/Dammbro I11 Närkån Kustområde
64 Närkån/Smiss SE635275-167278 Närkån, När Y24 Närkån Kustområde
65 Närkån/Strömma SE635549-166217 Närkån, Lye Y22 Närkån Kustområde
66 Närkån-Strömmaån SE635497-166213 Närkån Kustområde
67 Paviken SE637192-164031 Paviken Paviken Kustområde
68 Rammträsk SE635782-165670 Rammträsk Rammträsk Snoderån
69 Sigvaldeträsk SE636053-166363 Sigvaldeträsk Sigvaldeträsk Kustområde
70 Själsöån SE639941-165225 Själsöån I01 Själsöån Kustområde
71 Skarnviksån SE637496-167618 Skarnviksån/Nygårdsån I10 Skarnviksån Kustområde
72 Slottsträsk SE635798-165738 Slottsträsk Rammträsk Snoderån
73 Snoder-Levide SE635419-164889 Snoderån-Levide Snoderån
74 Snoderån SE634658-164196 Snoderån/Borum I12 Snoderån-Sproge Snoderån
75 Snoderån SE634783-164467 Snoderån, Sproge 'Y16 Snoderån-Sproge Snoderån
76 Snoderån - överflödet SE634593-164203 Kustområde
77 Snoderån, Levide SE635456-164878 Snoderån, Levide 'Y17 Snoderån-Levide Snoderån
78 Snoderån, Oxarve SE634765-165176 Snoderån, Oxarve 'Y18 Snoderån-Hemse Snoderån
79 Snoderån, Ringome dike SE634755-165174 Snoderån, Ringome dike 'Y19 Snoderån-Hemse Snoderån
80 Snoderån/Levide SE635729-164928 Snoderån/Norra I13 Snoderån-Levide Snoderån
81 Sprogeån SE635041-164309 Sprogeån I21 Sprogeån Kustområde
82 Storsundsån, Vallmyr SE638530-167658 Storsundsån, Vallmyr 'Y29 Kustområde
83 Trullträsk SE642364-167975 Trullträsk Kustområde
84 Varbosån SE636632-164343 Varbosån, Klintehamn I14 Varbosån Kustområde
85 Vasteån SE641623-167608 Vasteån I04 Vasteån Kustområde
86 Vikeån, Minnesgården SE639461-167673 Vikeån, Minnesgården I22 Kustområde
87 Vikeån/Västers kanal SE639766-167440 Vikeån/Västers kanal Kustområde
88 Visneån/Svajdeån SE636159-167251 Visneån/Svajdeån Kustområde
89 Vägumeån SE640803-167905 Vägumeån I19 Kustområde
90 Västergarnsån, Pavikens utlopp SE637131-164046 Västergarnsån, Pavikens utlopp 'Y39 Idå Kustområde
91 Västergarnsån, Tofta SE637585-164370 Västergarnsån, Tofta 'Y15 Idå Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bångån-Hide SE640558-168332 Bångån-Hide Y55 Bångå Kustområde
2 Djupå SE638069-167412 Djupå Y52 Djupå Kustområde
3 Gothemsån SE638461-166854 Gothemsån GO90 Gothemån-Dalhem Gothemsån
4 Gothemsån, Dalhem SE638201-166173 Gothemsån, Dalhem GO91 Gothemån-Dalhem Gothemsån
5 Gothemsån, Dalhem SE638292-166470 Gothemsån, Dalhem Y09 Gothemån-Dalhem Gothemsån
6 Gothemån SE639136-167627 Gothemsån/Åminne GO9 Gothemån-Åminne Gothemsån
7 Gothemån/Hörsne SE638504-166789 Gothemån/Hörsne Gothemån-Dalhem Gothemsån
8 Halorån, Hus SE634205-166248 Halorån, Hus Y46 Kustområde
9 Hugreifsån SE636299-167682 Hugreifsån GO95 Kustområde
10 Hyluån SE641970-169724 Hyluån
11 Idån/Västergarnsån/Mafrids SE637363-164343 Idån/Mafrids Idå Kustområde
12 Ireån/Millum SE640820-166712 Ireån/millum GO25 Ireån-Ire Kustområde
13 Ireån/Mynningen SE641625-166585 Ireån/Mynningen GO26 Ireån-Ire Kustområde
14 Lavasån SE636270-167436 Lavasån Kustområde
15 Laxarveån SE640023-167663 Laxarveån Laxarveån/Anerån Kustområde
16 Lummelundaån/Kanalen SE640447-165607 Lummelundaån/Kanalen GO93 Lummelundaån Kustområde
17 Närkån, Garda SE635670-166763 Närkån, Garda Y23 Närkån Kustområde
18 Robbjänsån SE636371-164504 Robbjänsån Kustområde
19 Skarnviksån SE637425-167417 Skarnviksån G07 Skarnviksån Kustområde
20 Skarnviksån, Kräklingbo SE637420-167405 Skarnviksån, Kräklingbo 'Y36 Skarnviksån Kustområde
21 Snoderån/Akluven SE634714-164365 Snoderån/Akluven GO31 Snoderån-Sproge Snoderån
22 Snoderån/Landsvägen SE634840-164535 Snoderån/Landsvägen GO66 Snoderån-Sproge Snoderån
23 Snoderån/Levide SE635773-164917 Snoderån/Levide Snoderån-Levide Snoderån
24 Snoderån/Lojsta SE635700-165567 Snoderån/Lojsta GO70 Snoderån
25 Snoderån/Magnuse SE635610-164885 Snoderån/Magnuse GO42 Snoderån-Levide Snoderån
26 Storsundsån SE638710-167869 Storsundsån GO74 Kustområde
27 Tingstädeträsk SE640436-166733 Tingstädeträsk Tingstädeträsk Kustområde
28 Tingstädeträsk SE640502-166801 Tingstädeträsk Kustområde
29 Varbosån SE636715-164342 Varbosån GO99 Varbosån Kustområde
30 Varbosån, S:t Mafrids SE637364-164340 Varbosån, S:t Mafrids Y51 Varbosån Kustområde
31 Vasteån SE641631-167572 Vasteån GO85 Vasteån Kustområde
32 Vikeån/Brajdgatskog SE639409-167239 Vikeån/Brajdgatskog Kustområde
33 Vägumebäcken SE640680-167941 Vägumebäcken GO81 Kustområde
34 Västergarnsån, Eskelhem SE637580-164382 Västergarnsån, Eskelhem 'Y14 Idå Kustområde
35 Västergarnsån/Liffedarve SE637583-164367 Västergarnsån/Liffedarve GO77 Idå Kustområde
36 Västergarnsån/Rovalds SE637800-164520 Västergarnsån/Rovalds GO29 Idå Kustområde
37 Västergarnsån/St Mafrids SE637360-164344 Västergarnsån/St Mafrids GO60 Idå Kustområde