Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Tingstädeträsk (WA71613489)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tingstädeträsk (WA71613489)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tingstädeträsk (WA71613489)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tingstädeträsk (WA71613489)
Stationen skapades: 2011-02-17 12:38 av Länsstyrelsen i Gotlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gotland - 09
Kommun
Gotland - 0980
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE118117
Åtgärdsområde
Nordvästra Gotland
Startår
1981
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6404706
SWEREF99 TM Östlig: 715178

RT 90 2,5 gon V - X: 6404360
RT 90 2,5 gon V - Y: 1667330

WGS84 Latitud: 57.7323724243
WGS84 Longitud: 18.614141142

ETRS-89 Latitud: 57.73281
ETRS-89 Longitud: 18.61450

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ Gotlands län, sötvatten Makrofyter i sjöar på Gotland Tingstädeträsk
RMÖ Gotlands län, sötvatten Provfiske sjöar i Gotlands län Tingstädeträsk
RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Tingstädeträsk

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Växtplankton   4 gånger per år 2011 2012
RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 2011 2014
RMÖ Gotlands län, sötvatten Provfiske sjöar i Gotlands län Fisk   Var femte år 1981 -
RMÖ Gotlands län, sötvatten Provfiske sjöar i Gotlands län Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var femte år 1981 -
RMÖ Gotlands län, sötvatten Makrofyter i sjöar på Gotland Makroalger och gömfröiga växter   En gång 2006 2006

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Näringsämnen   4 gånger per år 2011 2014
RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2011 2014
RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2011 2014

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ Gotlands län, sötvattenFisk
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet