SRK, Saxån-Braån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade recipientkontrollen bedrivs av Saxån-Braåns Vattenvårdskommitté www.saxan-braan.se

Undersökningar som motsvarar dagens omfattning och inriktning har genomförts sedan 1990. I övervakningsprogrammet ingår tretton vattendragsstationer och provtagningen omfattar biologiska (bottenfauna) och vattenkemiska variabler. Metaller i vatten och i näckmossa analyseras på vissa provpunkter. I en provpunkt görs en omfattande analys av bekämpningsmedel fem gånger om året.

Syfte: Att samordna övervakningen av tillståndet i Saxåns vattendrag och belysa effekter av framförallt utsläpp från industrier och andra punktkällor men också i viss mån av areella källor samt ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder inom avrinningsområdet.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
SRK, Samordnad recipientkontroll
1973
-
Under uppbyggnad
Skåne
2011-02-20 23:35
2022-10-13 10:29
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Braån SE619804-132073 Braån 3 Braån Saxån
2 Braån SE619858-132148 Braån 5 Braån Saxån
3 Bäck N Trolleholm SE620131-134082 Bäck N Trolleholm 28:2 Saxån
4 Långgropen, nedstr. Eslöv SE619493-134112 Långgropen, nedstr. Eslöv 24 Saxån
5 Långgropen, uppstr. Eslöv SE619480-134185 Långgropen, uppstr. Eslöv 26 Saxån
6 Saxån SE619439-132220 Saxån 16 SAXÅN: Braån-Välabäcken Saxån
7 Saxån vid Annelöv SE619257-132611 Saxån vid Annelöv 19 SAXÅN: Braån-Välabäcken Saxån
8 Saxån, bron i Häljarp SE619598-131823 Saxån, bron i Häljarp 1 SAXÅN: Havet-Braån Saxån
9 Svalövsbäcken, nedstr. Svalöv SE619875-132946 Svalövsbäcken, nedstr. Svalöv 15:2 Svalövsbäcken Saxån
10 Svalövsbäcken, uppstr. Svalöv SE620259-133148 Svalövsbäcken, uppstr. Svalöv 14 Saxån
11 Välabäcken SE619105-132820 Välabäcken 30 Välabäcken Saxån
12 Välabäcken Allarp SE619202-133020 Välabäcken Allarp Saxån
13 Örstorpsbäcken SE619831-132076 Örstorpsbäcken 3:2 Braån Saxån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Svalövsbäcken nedströms Svalöv SE619930-132928 Svalövsbäcken nedströms Svalöv Svalövsbäcken Saxån