SRK, Norsälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll inom Norsälvens avrinningsområde består av vattenkemi, växtplankton, bottenfauna och sedimentundersökningar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Norsälvens intressenter
SRK, Samordnad recipientkontroll
1984
-
Pågående
Värmland
2011-02-21 10:59
2019-01-25 11:30
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björka älv, Björkefors SE664574-135272 Björka älv, Björkefors Bj Björka älv nedströms Björken Göta älv
2 Hyndalsån, nedströms Kils ARV SE659974-135736 Hyndalsån, nedströms reningsverk Hy2b Tolerudsbäcken Göta älv
3 Hyndalsån, nedströms Kils reningsverk SE659975-135731 Hyndalsån, nedströms utsläppspunkt från slamlagun (ca 100m) Hy2 Tolerudsbäcken Göta älv
4 Hyndalsån, uppströms Kils rvk SE659929-135856 Hyndalsån, uppströms Kils rvk Hy1 Tolerudsbäcken Göta älv
5 Hyndalsån, uppströms rvk, bottenfauna SE659924-135861 Hyndalsån, uppströms rvk, bottenfauna Hy1b Tolerudsbäcken Göta älv
6 Lill-Jangen, sediment SE665477-136331 Lill-Jangen, sediment L-JangS Lill-Jangen med utloppsbäck Göta älv
7 Ljusnan, Röbjörkeby kraftverk SE667448-134518 Ljusnan, Röbjörkeby kraftverk Lj1 Ljusnan ns Hänsjön Göta älv
8 Mellan-Fryken SE662739-135155 Mellan-Fryken, Ämtervik MF2 Mellan-Fryken Göta älv
9 Mellan-Fryken, 400 m SO Rottnans mynning SE663296-135011 Mellan-Fryken, 400 m SO Rottnans mynning MFR Mellan-Fryken Göta älv
10 Mellan-Fryken, Kolsnäsudden SE663560-135079 Mellan-Fryken, Kolsnäsudden MF1 Mellan-Fryken Göta älv
11 Mellan-Frykens utlopp, Nilsbysundet SE661281-135931 Mellan-Frykens utlopp, Nilsbysundet Ni Nedre Fryken Göta älv
12 Nedre Frykens utlopp, Hannäs SE660516-135811 Nedre Frykens utlopp, Hannäs Ha Norsälven nedströms Nedre Fryken Göta älv
13 Rottnan nedströms Gräsmarks rvk, btf SE665034-133847 Rottnan, nedströms Gräsmark rvk, btf Ro15b Rottnan ns Granån Göta älv
14 Rottnan, nedströms Gräsmark rvk SE665038-133841 Rottnan, nedströms Gräsmark rvk Ro15 Rottnan ns Granån Göta älv
15 Rottnan, Skarped SE663348-134823 Rottnan, Skarped Ro1 Rottnan nedströms Rottnen Göta älv
16 Röjdan, Kvarnbron SE667173-134419 Röjdan, Kvarnbron Rö1 Röjdan nedre Göta älv
17 Stöpaälven, Stöpafors SE665191-134926 Stöpaälven, Stöpafors St1 Stöpälven Göta älv
18 Tolitaälven, Tolitafors SE660951-135565 Tolitaälven, Tolitafors Tol2 Tolitaälven Göta älv
19 VS1 Vassjön, uppströms Torsby flygplats SE667551-134359 VS1 Vassjön, uppströms Torsby flygplats VS1 Vassjön NORSELVEN
20 VS2 Vassjön, nedströms Torsby flygplats SE667508-134370 VS2 Vassjön, nedströms Torsby flygplats VS2 Vassjön NORSELVEN
21 Vä0, Värån, inlopp Torsby flygplats SE667486-134379 Värån, uppströms Torsby flygplats Vä0 Värån Göta älv
22 Vä3 Värån nedströms Torsby flygplats SE667449-134438 Vä3, Varån nedströms Torsby flygplats Vä3 Värån NORSELVEN
23 Värån, nedströms Torsby flygplats SE667380-134472 Värån, nedströms Torsby flygplats Vä1 Värån Göta älv
24 Övre Fryken, 50 m norr fiskodling SE665234-135000 Övre Fryken, 50 m norr fiskodling ÖF4 Övre Fryken Göta älv
25 Övre Fryken, 50 m söder om fiskodling SE665189-134965 Övre Fryken, 50 m söder om fiskodling ÖF5-s Övre Fryken NORSELVEN
26 Övre Fryken, 50 m söder om fiskodling SE665218-134998 Övre Fryken, 50 m söder om fiskodling ÖF5 Övre Fryken NORSELVEN
27 Övre Fryken, Bryggaregården SE664764-135058 Övre Fryken, Bryggaregården ÖFB-s Övre Fryken NORSELVEN
28 Övre Fryken, Bryggegården SE664752-135108 Övre Fryken, Bryggegården ÖFB Övre Fryken Göta älv
29 Övre Fryken, djuphålan SE665225-135071 Övre Fryken, djuphålan ÖFD Övre Fryken NORSELVEN
30 Övre Fryken, Notnäs SE667084-134514 Övre Fryken, Notnäs ÖF2 Övre Fryken Göta älv
31 Övre Fryken, Stöpafors SE665197-135082 Övre Fryken, Stöpafors ÖFC Övre Fryken Göta älv
32 Övre Fryken, Torsby SE667022-134595 Övre Fryken, Torsby ÖF3 Övre Fryken Göta älv
33 Övre Frykens utlopp, Sunnesundet SE663841-135107 Övre Frykens utlopp, Sunnesundet Su3 Sundet Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Lill-Jangen SE665490-136327 Lill-Jangen L-Jang Lill-Jangen med utloppsbäck Göta älv
2 Rottnan, nedströms Rottneros bruk SE663348-134977 Rottnan, nedströms Rottneros bruk Ro16 Rottnan nedströms Rottnen Göta älv
3 Övre Fryken, Notnäs SE667095-134495 Övre Fryken, Notnäs ÖFN Övre Fryken Göta älv