SRK, Gästriklands kustvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollens syften är att:
• belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar
• undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått till följd av föroreningar
• ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder.

Gästriklands vattenvårdsförening bedriver samordnat recipientkontroll i kustområdena Gävle fjärdar och Norrsundet. Programmet beskriver hur den samlade påverkan av olika verksamheter ser ut. Målsättningen är att värna om god miljökvalitet och att ge underlag för effektiva åtgärdsprogram. Medlemmarna består främst av kommuner och företag som släpper ut miljöstörande ämnen.

Programmet är reviderat senast år 2012.
Läs mer
Godkänd
2011-02-28 15:31
Kust och hav
Löpande program
Gästriklands vattenvårdsförening
SRK, Samordnad recipientkontroll
1983
-
Pågående
Gävleborg
2011-02-24 16:41
2022-10-13 11:09
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Avan G17 Kluster SE673097-157526 Avan G17 Kluster G17 Avan Havet
2 Avan G18 SE673054-157448 Avan G18 G18 Avan Havet
3 Gävle Fjärdar K619 SE673100-157725 Gävle Fjärdar K619 K619 Yttre Fjärden Havet
4 Gävle Fjärdar K627 SE673362-158022 Gävle Fjärdar K627 K627 Yttre Fjärden Havet
5 Gävle Fjärdar K643 SE673200-158077 Gävle Fjärdar K643 K643 Yttre Fjärden Havet
6 Gävle Inre fjärd G2 SE673070-157650 Gävle Inre fjärd G2 G2 Inre Fjärden Havet
7 Gävle Yttre fjärd G10 SE673274-158052 Gävle Yttre fjärd G10 G10 Yttre Fjärden Havet
8 Gävle Yttre fjärd G13 SE673500-158160 Gävle Yttre fjärd G13 G13 Yttre Fjärden Havet
9 Gävle Yttre fjärd G5 SE673180-157900 Gävle Yttre fjärd G5 G5 Yttre Fjärden Havet
10 Gävle Yttre fjärd Kluster SE673243-158010 Gävle Yttre fjärd Kluster Yttre Fjärden Havet
11 Inre Fjärden Kluster SE673030-157630 Gävle Inre fjärd Kluster Inre Fjärden Havet
12 Norrsundet K506 SE676090-157375 Norrsundet K506 K506 Norrsundet Havet
13 Norrsundet K508 SE676227-157465 Norrsundet K508 K508 Norrsundet Havet
14 Norrsundet Kluster SE676144-157453 Norrsundet Kluster Norrsundet Havet
15 Norrsundet N2 SE676037-157355 Norrsundet N2 N2 Norrsundet Havet
16 Norrsundet N3 SE676104-157425 Norrsundet N3 N3 Norrsundet Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gävle Fjärdar SE673562-158247 Gävle Fjärdar K630 Skutskärsfjärden sek namn Havet
2 Gävle Fjärdar K650 SE673219-158245 Gävle Fjärdar K650 K650 Yttre Fjärden Havet
3 Gävlebukten SE673688-158451 Gävlebukten K655 Skutskärsfjärden sek namn Havet
4 Norrsundet K509 SE676270-157593 Norrsundet K509 K509 Norrsundet Havet
5 Norrsundet K525 SE676075-157630 Norrsundet K525 K525 Norrsundet Havet