SRK, Lygnern

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Omfattar Rolfsåns avrinningsområde.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Lyngnerns Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1972
-
Pågående
Västra Götaland
Halland
2011-02-28 13:45
2022-10-13 10:29
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Lygnern 80 utlopp SE637886-128777 Lygnerns utlopp 80 Lygnern Rolfsån
2 Lygnern utanför Borgudden bottenvatten SE637651-128681 Lygnern utanför Borgudden bottenvatten 70.2 Lygnern Rolfsån
3 Lygnern utanför Borgudden, 0,5 m djup SE637650-128680 Lygnern utanför Borgudden, 0,5 m djup 70.1 Lygnern Rolfsån
4 Lövbrobäcken SE638285-129895 Lövbrobäcken Sd1 Lövbrobäcken/Sandsjöbäcken Rolfsån
5 Nolån, före sammanflödet med Sörån SE639905-130643 Nolån, före sammanflödet med Sörån 40 Nolån - från mynningen i Storån till Bua / Gisselåns inflöde Rolfsån
6 Nolån, före utloppet i Töllsjön SE641107-131050 Nolån, före utloppet i Töllsjön 14 Nolån - uppströms Töllsjön Rolfsån
7 Nolån, före utloppet i Töllsjön SE641147-131063 Nolån, före utloppet i Töllsjön 14 Nolån - uppströms Töllsjön Rolfsån
8 Rolfsån, Rolfsbro SE637695-127805 Rolfsån, Rolfsbro 90 Rolfsån (Mynnningen-Stensjön) Rolfsån
9 Rolfsån, Stensjöns utlopp SE638028-128183 Rolfsån, Stensjöns utlopp 80b Rolfsån (Mynnningen-Stensjön) Rolfsån
10 Storån Apelnäs SE639450-130241 Storån Apelnäs 50a Storån - Gunnarstorp / Gäråns inflöde till Rävlanda / Söråns inflöde Rolfsån
11 Storån före utloppet i Lygnern SE638485-129740 Storån före utloppet i Lygnern 60 Storån - mynningen i Lygnern till Gunnarstorp / Gäråns inflöde Rolfsån
12 Sörån, före sammanflödet med Nolån SE639807-130750 Sörån, Rinna 30 Sörån - mynningen i Storån till Viaredssjöns utlopp Rolfsån
13 Sörån, Viaredssjöns utlopp SE640070-131647 Sörån, Viaredssjöns utlopp 20 Rolfsån
14 Tomtabäcken T1.049 SE638865-129905 Tomtabäcken T1 Tomtabäcken från St Bergsjö Rolfsån
15 Viaredssjön västra utlopp SE640085-131670 Viaredssjöns utlopp 20 Rolfsån
16 Viaredssjön, 0,5 m djup SE640120-131920 Viaredssjön, 0,5 m djup 10.1 Viaredssjön Rolfsån
17 Viaredssjön, bottenvatten SE640121-131921 Viaredssjön, bottenvatten 10.2 Viaredssjön Rolfsån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gärån SE638662-129851 Gärån Gärån - mynningen i Storån till Härsjöns utlopp Rolfsån
2 Nolån, före sammanflödet med Sörån SE639888-130635 Nolån, före sammanflödet med Sörån 40 Nolån - från mynningen i Storån till Bua / Gisselåns inflöde Rolfsån
3 Storån före utloppet i Lygnern SE639025-129930 Storån före utloppet i Lygnern 60 Storån - Gunnarstorp / Gäråns inflöde till Rävlanda / Söråns inflöde Rolfsån
4 Storån väg 156 SE639023-129942 Storån väg 156 50b Storån - Gunnarstorp / Gäråns inflöde till Rävlanda / Söråns inflöde Rolfsån
5 Sörån, före sammanflödet med Nolån SE639804-130749 Sörån, före sammanflödet med Nolån 30 Sörån - mynningen i Storån till Viaredssjöns utlopp Rolfsån