SRK, Viskan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom Viskans avrinningsområde har det provtagits på vissa lokaler ända sedan 1937. De flesta parametrar och lokaler började provtas 1966.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Viskans Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
2010
-
Pågående
Västra Götaland
Halland
2011-02-28 15:40
2022-11-11 11:49
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Daltorp SE637600-130820 Viskan, Daltorp, neströms Skene 30 Viskan (från Häggån till Slottsån) Viskan
2 Druvefors, i Borås SE640217-132909 Viskan, Druvefors, i Borås 53 Viskan (från centrala Borås ned till Svaneholm) Viskan
3 Enån E1 SE637408-130012 Enån (Surtan), Grevared S10 Enån-Hedån (till Surtan) Viskan
4 Hornån utflöde SE636490-130010 Hornån C1 Hornå (från S Hornsjön till utlopp i Viskan) Viskan
5 Häggån SE637888-131300 Häggån, Näs (i Kinna) H1 Häggån (från Frisjön till utlopp i Viskan ) Viskan
6 Häggån, mittemot järnvägsstationen i Kinna SE637985-131382 Häggån, mittemot järnvägsstationen i Kinna H2 Häggån (från Frisjön till utlopp i Viskan ) Viskan
7 Kinnaström SE637982-131270 Viskan, Kinnaström, uppströms Kinna 35 Viskan (Husån till Häggån) Viskan
8 L5s, Fävren, Djupaste punkten SE635660-130175 Fävren, Djupaste punkten L5s Fävren Viskan
9 Lillån SE636323-130133 Lillån, Broby, mynning Viskan L1 Lillån (från Fävren till utlopp i Viskan) Viskan
10 Munkån SE641342-133348 Munkån, Nedströms Fristad M1 Munkån (till Öresjö) Viskan
11 Rångedalaån SE641240-134120 Rångedalaån, Finnekumla R1 Rångedalaån (till Viskan) Viskan
12 Sjöbovallen SE640727-132977 Viskan, Sjöbovallen, uppströms Borås 60 Viskan (från Öresjö till centrala Borås) Viskan
13 Skrålabäcken SE637662-130835 Skrålabäcken Sk1 Skrålabäcken (till Viskan) Viskan
14 Skuttran SE635120-128960 Skuttran, Åsby, mynning i Viskan A1 Skuttran (till Viskan) Viskan
15 Skuttran, Derome SE635134-129028 Viskan
16 Slottsån SE637586-130848 Slottsån, Hultan, Mynning i Viskan T1 Slottsån (från Ö Öresjön till utlopp i Viskan) Viskan
17 St Hålsjön SE638690-131070 St Hålsjön, Djupaste punkten K5s Stora Hålsjön Viskan
18 Surtan SE638935-130675 Surtan, uppströms Rya S5 Surtan (från Enån till utlopp i Viskan) Viskan
19 Surtan Björketorp SE637155-130247 Surtan, Björketorp, mynning i Viskan S1 Surtan (från Enån till utlopp i Viskan) Viskan
20 Surtan, Nödinge, nedströms Travbana SE637874-130302 Nödinge, nedströms Travbana S2 Surtan (ovan Enån) Ligger utanför HARO
21 Surtan, Nödinge, uppströms Travbana SE638060-130401 Nödinge, uppströms Travbana S3 Surtan (ovan Enån) Ligger utanför HARO
22 Tolken SE640855-134800 Tolken, Djupaste punkten 95s Tolken (Ulricehamn) Viskan
23 Tolken (Mark) SE636560-130820 Tolken (Mark), Djupaste punkten T5s Tolken (Mark) Viskan
24 V Öresjön SE636945-130710 V Öresjön, Djupaste punkten T10s Västra Öresjön Viskan
25 Viskan SE640181-132834 Viskan, Jössabron, nedströms Borås 50 Viskan (från centrala Borås ned till Svaneholm) Viskan
26 Viskan SE641251-133395 Viskan, Bosgården, mybbing i Öresjö 70 Viskan (Marsjön till Öresjö) Viskan
27 Viskan SE641600-135060 Viskan, Nedströms Mogden 80 Viskan (Mogden till Marsjön) Viskan
28 Viskan, Lövås SE641314-133443 Viskan (Marsjön till Öresjö) Viskan
29 Viskan, Rydboholm SE639545-132565 Viskan, nedströms Sobacken ARV 40 Viskan (från centrala Borås ned till Svaneholm) Viskan
30 Åsbro SE635135-128890 Viskan, Åsbro 10 Viskan (Mynningen-Skuttran) Viskan
31 Öresjö SE641013-133156 Öresjö, Djupaste punkten 65s Öresjö Viskan