Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Viskan (Mynningen-Skuttran) (WA84417087)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Viskan (Mynningen-Skuttran) (WA84417087)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Viskan (Mynningen-Skuttran) (WA84417087)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Viskan (Mynningen-Skuttran) (WA84417087)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:52 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Halland - 13
Kommun
Varberg - 1383
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Viskan - SE105000
Åtgärdsområde
Viskan
Startår
1937
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6347229
SWEREF99 TM Östlig: 337557

RT 90 2,5 gon V - X: 6351350
RT 90 2,5 gon V - Y: 1288900

WGS84 Latitud: 57.2392635457
WGS84 Longitud: 12.3082438396

ETRS-89 Latitud: 57.23925
ETRS-89 Longitud: 12.30824

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa 10 Viskan, Åsbro
SRK, Viskan Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys 10 Viskan, Åsbro
SRK, Viskan Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier 10 Viskan, Åsbro
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag 10 Viskan, Åsbro

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Viskan Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier Bottenfauna   Var tredje år 1994 -
SRK, Viskan Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier Bottenfauna ASPT Var tredje år 1994 -
SRK, Viskan Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier Bottenfauna MILA Var tredje år 1994 -
SRK, Viskan Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier Bottenfauna DJ-index Var tredje år 1994 -
SRK, Viskan Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2010 -
SRK, Viskan Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2010 -
SRK, Viskan Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1937 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1937 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Näringsämnen   1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Näringsämnen Järn 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Näringsämnen Mangan 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1938 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1938 2010
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1938 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen   1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1967 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1967 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1967 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2015 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1937 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1938 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1937 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat 12 gånger per år 1988 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1948 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1948 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1937 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1937 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Antimon 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger var tredje år 2012 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1966 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger var tredje år 2012 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger var tredje år 2012 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Antimon 12 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningSRK, ViskanBottenfauna

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet