Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Viskan (Mynningen-Skuttran) (WA84417087)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Viskan (Mynningen-Skuttran) (WA84417087)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Viskan (Mynningen-Skuttran) (WA84417087)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Viskan (Mynningen-Skuttran) (WA84417087)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:52 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Halland - 13
Kommun
Varberg - 1383
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Viskan - SE105000
Åtgärdsområde
Viskan
Startår
1937
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6347229
SWEREF99 TM Östlig: 337557

RT 90 2,5 gon V - X: 6351350
RT 90 2,5 gon V - Y: 1288900

WGS84 Latitud: 57.2392635457
WGS84 Longitud: 12.3082438396

ETRS-89 Latitud: 57.23925
ETRS-89 Longitud: 12.30824

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa 10 Viskan, Åsbro
SRK, Viskan Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys 10 Viskan, Åsbro
SRK, Viskan Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier 10 Viskan, Åsbro
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag 10 Viskan, Åsbro

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Viskan Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier Bottenfauna   Var tredje år 1994 -
SRK, Viskan Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier Bottenfauna ASPT Var tredje år 1994 -
SRK, Viskan Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier Bottenfauna MILA Var tredje år 1994 -
SRK, Viskan Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier Bottenfauna DJ-index Var tredje år 1994 -
SRK, Viskan Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger   Vart annat år 2010 -
SRK, Viskan Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Vart annat år 2010 -
SRK, Viskan Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Vart annat år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1937 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1937 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1938 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1938 2010
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1938 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Näringsämnen   1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Näringsämnen Järn 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Näringsämnen Mangan 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1967 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1967 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1967 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 2009 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2015 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen   1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1937 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1937 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat 12 gånger per år 1988 2016
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1948 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1948 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1937 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1937 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1938 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Antimon 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger var tredje år 2012 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1966 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger var tredje år 2012 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger var tredje år 2012 -
SRK, Viskan Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Antimon 12 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, ViskanPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningSRK, ViskanBottenfauna

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet