RK, Åmålsviken

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Åmåls kommun
RK, Recipientkontroll
1996
-
Pågående
Västra Götaland
2011-02-28 16:41
2022-09-30 14:58
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Kasenbergsån, mynningsområde SE655510-132201 Kasernbergsån, upp R02 Kasenbergsån Göta älv
2 Kasenbergsån, ned SE655479-132232 Kasenbergsån, ned R04 Kasenbergsån Göta älv
3 Norra Viken SE655336-132285 Norra viken V90 Vänern - Norra Viken Göta älv
4 Vänern, Åmålsviken SE655257-132316 Vänern, Åmålsviken Vänern - Åmålsviken Göta älv
5 Åmålsviken SE655231-132303 Åmålsviken V80 Vänern - Åmålsviken Göta älv
6 Åmålsviken, PKT 80 SE655130-132336 PKT 80 V910/V23 Vänern - Åmålsviken Göta älv
7 Åmålsån, ned SE655216-132230 Åmålsån, ned R05 Åmålsån - Nedre Kalven till mynningen i Vänern Göta älv
8 Åmålsån, upp SE655247-132009 Åmålsån, upp R03 Åmålsån - Nedre Kalven till mynningen i Vänern Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Åmålsviken, udde NO Lakeskär SE655249-132334 Åmålsviken, udde NO Lakeskär P01 Vänern - Åmålsviken Göta älv
2 Åmålsån, mynningsområdet SE655196-132214 Åmålsån R01 Åmålsån - Nedre Kalven till mynningen i Vänern Göta älv