Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Åmålsviken (WA85126119)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Åmålsviken (WA85126119)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Åmålsviken (WA85126119)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Åmålsviken (WA85126119)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2017-03-16 18:00 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Åmål - 1492
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6545720
SWEREF99 TM Östlig: 370566

RT 90 2,5 gon V - X: 6549551
RT 90 2,5 gon V - Y: 1324302

WGS84 Latitud: 59,0312854452342
WGS84 Longitud: 12,7447906141273

ETRS-89 Latitud: 59.05549
ETRS-89 Longitud: 12.72043

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar V80 Åmålsviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 2000 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Försurning   6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Försurning pH 6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1992 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, ÅmålsvikenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningRK, ÅmålsvikenSyrgasförhållandenSyrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet