RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet omfattar 3 sjöar. Det utgör en förtätning av det nationella delprogrammet med
samma namn. Undersökta sjöar är dock inga referenssjöar utan är av mer eller mindre påverkade av näringsämnen och andra föroreningar.

Syftet med programmet är att:
• långsiktigt följa storskaliga förändringar i för länet normalt påverkade sjöar
• bidra till statusbedömning av vattenförekomster i enlighet med EUs ramdirektiv för vatten
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Uppsala län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2010
-
Pågående
Uppsala
2011-03-01 13:57
2011-03-04 08:33
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Råksjön SE666115-157117 Råksjön Råksjön Tämnarån
2 Trehörningen SE663734-161589 Trehörningen Trehörningen Norrström
3 Vendelsjön SE667218-160102 Vendelsjön Vendelsjön Norrström