KEU, Dalarnas län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med kalkeffektuppföljningen är att operativt övervaka effekten av kalkningarna. Kalkning har pågått i Dalarna sedan slutet på 1970-talet och från början provtogs nästan uteslutande sjöar. Från slutet på 1990- och början på 2000-talet har vattendragen börjat provtas frekvent.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Dalarnas län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1977
-
Pågående
Dalarna
Värmland
Örebro
2011-03-03 15:31
2015-05-13 13:57
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 4 km ovan Tangådalstugan SE682515-134025 Tangån 4 km ovan Tangådalst IKEUR Tangåa Dalälven
2 Abborrtjärnen SE668345-146429 Abborrtjärnen Abborrtjärnen Norrström
3 Abborrtjärnen Hökmossen SE664499-147238 Abborrtjärnen Hökmossen Abborrtjärnen Norrström
4 Acktjärnen Morshyttan SE668468-152882 Acktjärnen Morshyttan Dalälven
5 Acktjärnen Nyhyttan SE668425-149973 Acktjärnen Nyhyttan Dalälven
6 Alman nedre vägkorsning SE674550-136940 Alman nedre vägkorsning Dalälven
7 Almasjön SE671810-139337 Almasjön Dalälven
8 Amsen centralt SE673359-142790 Amsen centralt Dalälven
9 Andersbotjärnen SE674044-147709 Andersbotjärnen Andersbotjärnen Dalälven
10 Andljusen SE681217-141584 Andljusen Andljusen Dalälven
11 Artvalla Bu-Larskojan SE676315-135625 Ärtvallen Bu-Larskojan Årtvallen Dalälven
12 Aspvasslan 2 SE681215-140290 Aspvasslan 2 Aspvasslen Dalälven
13 Aspvasslan 3 km n Kasbodsvägen SE681940-139882 Aspvasslan 3 km n Kasbodsvägen Dalälven
14 Aspvasslan Gumpnäs SE681190-140360 Aspvasslan Gumpnäs Aspvasslen Dalälven
15 Aspvasslan ovan flottardamm 17 SE682300-139775 Aspvasslan Ovan flottardamm 17 Dalälven
16 Avlassen SE677110-147637 Avlassen Avlassen Dalälven
17 Bisen SE664903-148348 Bisen Bisen Norrström
18 Bjorsjön SE676568-138243 Bjorsjön Dalälven
19 Bjorvasseln ned doserare 2 SE676535-138845 Bjorvasseln ned doserare 2 Bjorvasseln Dalälven
20 Bjorvasseln nedre vägkorsning SE676605-139205 Bjorvasseln nedre vägkorsning Bjorvasseln Dalälven
21 Bjorvasseln skärmren SE676410-138635 Bjorvasseln Skärmyren Bjorvasseln Dalälven
22 Bjorvasseln uppstr dos Bjortj SE676585-138440 Bjorvasseln uppstr dos Bjortj Bjorvasseln Dalälven
23 Bjorvasseln uppstr dos Norrgårdsäl SE676345-138700 Bjorvasseln uppstr dos Norrgårdsäl Bjorvasseln Dalälven
24 Bjusan SE670771-147327 Bjusan Dalälven
25 Björkan SE668543-149220 Björkan Björkan Dalälven
26 Björkljustern SE668907-148636 Björkljustern Björkljustern Dalälven
27 Björnsjön SE674624-142348 Björnsjön Björnsjön Dalälven
28 Björntjärnen SE666393-142286 Björntjärnen Göta älv
29 Björntjärnsbäcken SE666340-142326 Björntjärnsbäcken Sävälven Göta älv
30 Björntjärnsbäcken övre SE670945-138617 Björntjärnsbäcken övre Göta älv
31 Björtjärnen SE671049-138650 Björtjärnen Göta älv
32 Björtjärnsbäcken vägen Uvån SE670845-138604 Björtjärnsbäcken vägen Uvån Uvan Göta älv
33 Björvalla innan mynningen SE672857-137539 Björvalla innan mynningen Dalälven
34 Blästbäcken nedre vägkorsning 500 m för Ärån SE676915-135080 Blästbäcken nedre vägkorsning 500 m för Ärån Blästbäcken Dalälven
35 Bodångeln SE674157-152200 Bodångeln Bodångeln Gavleån
36 Bofansen centralt SE667205-149571 Bofansen centralt Bofansen Norrström
37 Borgsjön SE672077-138348 Borgsjön Göta älv
38 Borrsjön SE673871-152210 Borrsjön Borrsjön Gavleån
39 Borrsjöån sörjavägen SE673645-152650 Borrsjöån sörjavägen Borrsjöån Gavleån
40 Brasjön SE673435-144177 Brasjön Dalälven
41 Brasån SE673305-144188 Brasån Brahammar Brasån Dalälven
42 Bred-Mölsen SE668251-142672 Bred-Mölsen Bred-Mölsen Dalälven
43 Bredsjön SE664896-148867 Bredsjön Bredsjön Norrström
44 Bredsjön (Norrviksån n Väsman) SE668326-146315 Bredsjön (Norrviksån n Väsman) Bredsjön Norrström
45 Bredsjön Bredsjöälven SE668007-139520 Bredsjön Bredsjöälven Bredsjön Göta älv
46 Bredsjön länsgränsen SE672494-136289 Bredsjön länsgränsen Bredsjön Göta älv
47 Bredsjön ulriksberg SE667042-143140 Bredsjön ulriksberg Bredsjön Norrström
48 Bredsjön( Tyngsjö) SE668028-139334 Bredsjön Bredsjön Göta älv
49 Bredsjöån uppstr väg SE667044-143209 Bredsjöån uppstr väg Kolbäcksån Norrström
50 Bredsjöån vägkorsning SE667045-143219 Bredsjöån vägkorsning Kolbäcksån Norrström
51 Brindsjön Äppelbo-Yttermalung SE671658-139634 Brindsjön Äppelbo-Yttermalung Dalälven
52 Brittälven uppstr dos 13 SE665672-143315 Brittälven uppstr dos 13 Sikforsån mellan Gällingen och Mången Göta älv
53 Brunnan 1.2 km väst väg 311 SE686500-134945 Brunnan 1.2 km väst väg 311 Brunnan Dalälven
54 Brusbäcken ned väg SE669694-140001 Brusbäcken ned väg Brusbäcken Dalälven
55 Brusbäcken nedre vägkorsning SE669692-139990 Brusbäcken nedre vägkorsning Brusbäcken Dalälven
56 Bubäcken SE673578-137249 Bubäcken Dalälven
57 Bubäcken uppstr väg SE673575-137245 Bubäcken uppstr väg Dalälven
58 Bultbodtjärn SE680756-143169 Bultbodtjärn Dalälven
59 Burån korsning skogsbilväg XXVII SE667535-144497 Burån korsning skogsbilväg XXVII Kolbäcksån Norrström
60 Busjön SE671041-138901 Busjön Dalälven
61 Busjön SE671152-139954 Busjön Busjön Dalälven
62 Busjön (Haggeån) SE666279-147377 Busjön (Haggeån) Busjön Norrström
63 Busjön (Tunkarlsbobäcken) SE665352-148787 Busjön (Tunkarlsbobäcken) Busjön Norrström
64 Bynoret SE671520-144650 Sångån väg 0,5km före Flosjön Bynoret Dalälven
65 Byxången SE672573-137068 Byxången Dalälven
66 Bäcken från Abrahamstjärnen SE668029-141386 Bäcken från Abrahamstjärnen Röälven Göta älv
67 Bästen SE670671-146364 Bästen Bästen Dalälven
68 Bölstjärnen SE674289-151338 Bölstjärnen Dalälven
69 Böltjärnen SE690307-133799 Böltjärnen Dalälven
70 Bösjön SE680235-141799 Bösjön Bösjön Dalälven
71 Böån SE678902-142243 Böån Böån Dalälven
72 Böån nedre SE678915-142245 Böån nedre Böån Dalälven
73 Böån uppstr dos SE679755-141905 Böån uppstr dos Böån Dalälven
74 Dammtjärnsbäcken till Grudmången vägkorsning SE674075-142648 Dammtjärnsbäcken till Grudmången vägkorsning Dammtjärnbäcken Dalälven
75 Digerlidtjärnen SE669407-141825 Digerlidtjärnen Dalälven
76 Djupsjön SE679786-142454 Djupsjön Dalälven
77 Djupån SE679889-142843 Djupån Dalälven
78 Djupån nedre innan inflöde Unnån SE679697-143186 Djupån nedre innan inflöde Unnån Djupån Dalälven
79 Djurlångsån SE664503-147800 Djurlångsån Djurlångsån Norrström
80 Djurlångsån vägkors SE664458-147836 Djurlångsån vägkors Djurlångsån Norrström
81 Djursjön SE672521-144709 Djursjön Djursjön Dalälven
82 Djursjön SE679890-146552 Djursjön Dalälven
83 Draggen SE677162-145831 Draggen Draggen Dalälven
84 Draggån Karl-Tövåsen vägbron SE676245-145995 Draggån Karl-Tövåsen vägbron Dalälven
85 Draggån väg g Larsbodarna SE676469-145872 Draggån väg g Larsbodarna Draggån Dalälven
86 Dyrsjön SE672834-137346 Dyrsjön Dalälven
87 Dyrsjön SE672886-137331 Dyrsjön Dalälven
88 Dyvran nedre vägkorsning SE681025-141105 Dyvran nedre vägkorsning Dyvran Dalälven
89 Ejen SE673043-144161 Ejen Ejen Dalälven
90 Ejen centrala SE672748-144275 Ejen centrala Ejen Dalälven
91 Ejen norra SE672908-144167 Ejen norra Ejen Dalälven
92 Ekorrån Rossbergsvägen SE674987-143115 Ekorrån Rossbergsvägen Ekorrån Dalälven
93 Ekorrån uppstr dos SE674935-142650 Ekorrån uppstr dos Dalälven
94 Ekorrån vägkorsning innan Mångsjön SE674920-143305 Ekorrån vägkorsning innan Mångsjön Ekorrån Dalälven
95 Erstjärnen SE670454-138959 Erstjärnen Dalälven
96 Fimmelsjön SE671124-139332 Fimmelsjön Dalälven
97 Finnhytte-Dammsjön SE668876-152219 Finnhytte-Dammsjön Finnhytte-Dammsjön Dalälven
98 Finnjällsen SE669494-141139 Finnjällsen Dalälven
99 Fisklösarna västra SE673783-142539 Fisklösarna västra Dalälven
100 Fisklösarna östra SE673740-142585 Fisklösarna östra Dalälven
101 Fisklösen SE679625-142408 Fisklösen Dalälven
102 Fisklöstjärnen gammalsälen SE673012-136770 Fisklöstjärnen gammalsälen Dalälven
103 Fjällgrycken SE674155-148553 Fjällgrycken Fjällgrycken Dalälven
104 Fjällgrycken SE674155-148608 Fjällgrycken Fjällgrycken Dalälven
105 Fjästtjärnsbäcken nedre SE669955-145621 Fjästtjärnsbäcken nedre Dalälven
106 Fjästtjärnsbäcken väg SE669960-145628 Fjästtjärnsbäcken väg Dalälven
107 Flatsjön SE668855-141507 Flatsjön Flatsjön Dalälven
108 Flatsjön SE668906-141563 Flatsjön Flatsjön Dalälven
109 Flåtjärnen SE669478-143975 Flåtjärnen Flåtjärnen Norrström
110 Foskan doseraren-Foskdalsvallen SE686885-134935 Foskan doseraren-Foskdalsvallen Foskan Dalälven
111 Foskan Foskdalsv/väg 311 SE686610-135090 Foskan Foskdalsv/väg 311 Foskan Dalälven
112 Foskan Foskdalsvallen uppstr dos SE686855-134990 Foskan Foskdalsvallen uppstr dos Foskan Dalälven
113 Foskan Foskvallen SE686060-134990 Foskan Foskvallen Foskan Dalälven
114 Foskan rv 70 SE685900-134695 Foskan 50 m uppstr rv 70 Foskan Dalälven
115 Foskan uppstr Brunnan vid väg 311 SE686615-135085 Foskan uppstr Brunnan vid väg 311 Foskan Dalälven
116 Fulubågan nedan Stenhån SE683840-133075 Fulubågan nedan Stenhån Fulubågan Dalälven
117 Fulubågan uppstr Rensjöbr SE684585-132700 Fulubågan uppstr Rensjöbr Fulubågan Dalälven
118 Fulubågen nedstr Lorthån SE684039-132940 Fulubågen nedstr Lorthån Fulubågan Dalälven
119 Furubäcken nedre vägkorsning SE672922-137563 Furubäcken nedre vägkorsning Dalälven
120 Fämten norra SE674180-135725 Fämten norra Fämten Göta älv
121 Fämten södra SE673901-135829 Fämten södra Fämten Göta älv
122 Garntjärnen SE670041-145834 Garntjärnen Dalälven
123 Gasjön SE676122-138917 Gasjön Gasjön Dalälven
124 Getbrobäcken nedre SE666560-145390 Getbrobäcken nedre Norrström
125 Getbrobäcken uppstr dos 11 SE666695-145191 Getbrobäcken uppstr dos 11 Norrström
126 Getbrobäcken vägkorsning mynning 11:2 SE666547-145409 Getbrobäcken vägkorsning mynning 11:2 Norrström
127 Gettjärnen SE666071-143996 Gettjärnen Gettjärnen Norrström
128 Gettjärnen SE670906-146234 Gettjärnen Gettjärnen Dalälven
129 Gillertjärnen SE675232-150677 Gillertjärnen Gavleån
130 Gissjön SE675317-136507 Gissjön Dalälven
131 Gissjön SE675327-136506 Gissjön Dalälven
132 Glämsjön SE671963-138080 Glämsjön Glämsjön Göta älv
133 Glämsjön södra SE672113-138041 Glämsjön södra Glämsjön Göta älv
134 Glämsjön uvviken SE672340-138097 Glämsjön uvviken Glämsjön Göta älv
135 Gomen SE669397-146463 Gomen Dalälven
136 Granan SE669366-140039 Granan Dalälven
137 Granan Skilflötten SE670235-140068 Granan Skilflötten Dalälven
138 Granan Skäråsen SE669601-140052 Granan Skäråsen Dalälven
139 Granan Sörombäcken SE670590-140164 Granan Sörombäcken Dalälven
140 Gransjön SE669050-140046 Gransjön Gransjön Dalälven
141 Gransjön SE669144-140018 Gransjön Gransjön Dalälven
142 Grantjärnen SE673138-140070 Grantjärnen Dalälven
143 Granån Kruppa SE678190-145415 Granån Uppstr doserare Granån Dalälven
144 Granån slut på granåvägen övre SE678283-145506 Granån slut på granåvägen övre Granån Dalälven
145 Granån uppstr dos SE678010-145200 Granån uppstr dos Granån Dalälven
146 Granån vägkorsning väg 296 SE678565-145320 Granån vägkorsning väg 296 Granån Dalälven
147 Grundmången SE674188-142675 Grundmången Grundmången Dalälven
148 Grundrämmen SE668550-139582 Grundrämmen Grundrämmen Göta älv
149 Grundsjön SE677213-140743 Grundsjön Dalälven
150 Grycken SE676267-134217 Grycken Grycken Göta älv
151 Gryfsbäcken ned väg Finnskägg SE675955-149882 Gryfsbäcken ned väg Finnskägg Vallasån Dalälven
152 Gryfsbäcken uppstr dos SE675760-150390 Gryfsbäcken uppstr dos Dalälven
153 Gryfsbäcken Vibacka SE675888-150053 Gryfsbäcken Vibacka Vallasån Dalälven
154 Gryfsbäcken vägkors innan Vallasån SE676025-149795 Gryfsbäcken vägkors innan Vallasån Vallasån Dalälven
155 Gryfsen SE675684-150451 Gryfsen Dalälven
156 Grytån jaktstuga / nr 283 SE675575-149817 Grytån jaktstuga / nr 283 Grytån Dalälven
157 Grytån vägkorsning mynning SE675418-149760 Grytån vägkorsning mynning Grytån Dalälven
158 Gränsen SE672427-143860 Gränsen Gränsen Dalälven
159 Grästjärnarna västra SE680112-146357 Grästjärnarna västra Dalälven
160 Grössjön SE673971-136317 Grössjön Dalälven
161 Gunhån SE673741-135942 Gunhån Fämten Göta älv
162 Gyllingsån SE672121-145242 Djurån uppströms Hisstjärnen Djurån Dalälven
163 Gäddtjärn h 578 SE678092-134508 Gäddtjärn h 578 Göta älv
164 Gäddtjärnen SE677079-148265 Gäddtjärnen Dalälven
165 Gällingen söder Bergtjärnen SE666324-142978 Gällingen söder Bergtjärnen Gällingen Göta älv
166 Gällingen söder Bävertjärnen SE666368-142900 Gällingen söder Bävertjärnen Gällingen Göta älv
167 Gällingen södra SE665977-143038 Gällingen södra Gällingen Göta älv
168 Gällingen östra SE666195-143057 Gällingen östra Gällingen Göta älv
169 Gängtjärnen SE669435-138893 Gängtjärnen Göta älv
170 Gänsen (6682410-1441620) SE668431-144070 Gänsen (6682410-1441620) Gänsen Norrström
171 Gänsån vägkorsning skogsbilväg C SE668118-144220 Gänsån vägkorsning skogsbilväg C Gänsån Norrström
172 Gäsjön SE679621-142578 Gäsjön Dalälven
173 Havalla nedre vägkorsning SE676135-136240 Havalla nedre vägkorsning Havallen Dalälven
174 Havallen uppstr väg SE676135-136235 Havallen uppstr väg Havallen Dalälven
175 Havskinnbergstjärnen SE669276-142779 Havskinnbergstjärnen Dalälven
176 Hedströmmen Smedjan SE665159-147813 Hedströmmen Smedjan Hedströmmen Norrström
177 Hedströmmen Smedjan 6 SE665149-147761 Hedströmmen Smedjan 6 Hedströmmen Norrström
178 Hemmerångeln SE674080-152111 Hemmerångeln Hemmerångeln Gavleån
179 Hemulsjön SE676529-141195 Hemulsjön Hemulsjön Dalälven
180 Hemulån Fjärdkojan SE676620-141950 Hemulån Fjärdkojan Hemulån Dalälven
181 Holmsjön SE666988-142834 Holmsjön Göta älv
182 Holmsjön SE671370-138270 Holmsjön Holmsjön Göta älv
183 Holmsjötyngen-Holmsjön SE671582-138137 Holmsjötyngen-Holmsjön Holmsjön Göta älv
184 Holmtjärn utlopp SE665896-144024 Holmtjärn utlopp Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp Norrström
185 Holmtjärnen SE665952-144017 Holmtjärnen Holmtjärnen Norrström
186 Holmtjärnen SE670688-139350 Holmtjärnen (Malung) Dalälven
187 Holssjön SE672407-137806 Holssjön Göta älv
188 Hyn SE675342-150977 Hyn Hyn Gavleån
189 Hyttsjön centrala Strömsdal SE665596-143435 Hyttsjön centrala Strömsdal Göta älv
190 Hyttsjön Ulriksberg SE667219-143319 Hyttsjön Ulriksberg Hyttsjön Norrström
191 Håjensån vägkorsning nedre VI SE669209-144697 Håjensån vägkorsning nedre VI Norrström
192 Hålet SE681280-134190 Tangån Hålet IKEUR Tangåa Dalälven
193 Hån SE667478-142317 Hån Hån Göta älv
194 Hällsjön SE679245-143435 Hällsjön Dalälven
195 Hällvasseln mitten SE679110-143370 Hällvasseln mitten Hällvasseln Dalälven
196 Hällvasseln nedre 3 SE679155-143520 Hällvasseln nedre 3 Hällvasseln Dalälven
197 Hällvasslan uppstr dos SE679185-143055 Hällvasslan uppstr dos Dalälven
198 Hällvasslan vägkorsning nedstr dos SE679120-143465 Hällvasslan vägkorsning nedstr dos Hällvasseln Dalälven
199 Hästbergs-Flatnan SE669043-146369 Hästbergs-Flatnan Dalälven
200 Hättsjön SE673264-138952 Hättsjön Hättsjön Dalälven
201 Hävlingen SE690107-132320 Hävlingen Hävlingen Dalälven
202 Högsjön (Hyttsjön) SE665458-143507 Högsjön (Hyttsjön) Högsjön Göta älv
203 Hösjön SE666523-142720 Hösjön Hösjön Göta älv
204 Hötjärnsbäcken uppstr dos SE675517-150542 Hötjärnsbäcken uppstr dos Gavleån Gavleån
205 Hötjärnsbäcken uppstr tillfl fr Spjärsen SE675393-150591 Hötjärnsbäcken uppstr tillfl fr Spjärsen Gavleån Gavleån
206 Ilnen SE669681-143449 Ilnen Ilnen Norrström
207 Jaktkojan SE673860-152975 Sörjabäcken Jaktkojan IKEUR Sörjabäcken Gavleån
208 Jobsarboån innan Limån SE673842-144091 Jobsarboån innan Limån Kollsjöarna - Jobsarboån - Limån Dalälven
209 Jällvallkojan nedstr dos SE677210-134760 Jällvallkojan nedstr dos Jällvallen Dalälven
210 Jällvallkojan uppstr dos SE677140-134680 Jällvallkojan uppstr dos Jällvallen Dalälven
211 Kallbergssjön SE681417-147172 Kallbergssjön Dalälven
212 Karanloskobäcken nedre vägkorsning SE668100-142730 Karanloskobäcken nedre vägkorsning Dalälven
213 Kinnvallen bron 2km före Äran SE676905-135450 Kinnvallen bron 2km före Äran Äran Dalälven
214 Kinnvallsjön SE677546-134981 Kinnvallsjön Kinnvallsjön Dalälven
215 Klacken SE690521-132082 Klacken Klacken Dalälven
216 Klysningen SE667887-146575 Klysningen Klysningen Norrström
217 Koddåbäcken SE669180-141770 Koddåbäcken WA58582401 Dalälven
218 Koddåbäcken före Slogtjärn SE669075-141760 Koddåbäcken före Slogtjärn Dalälven
219 Kottjärnen SE668211-141000 Kottjärnen Göta älv
220 Krabbsjön SE668269-146208 Krabbsjön Krabbsjön Norrström
221 Kroktjärnen SE669572-138934 Kroktjärnen Göta älv
222 Kroktjärnen SE673815-142497 Kroktjärnen Dalälven
223 Kvarnbäcken SE668404-139109 Kvarnbäcken Kvarnbäcken Göta älv
224 Kvarnbäcken 100 m från mynningen SE678285-145515 Kvarnbäcken 100 m från mynningen Dalälven
225 Kvarnbäcken Resjöbäcken kvarn SE670065-138600 Kvarnbäcken Resjöbäcken kvarn Kvarnbäcken (Rysjön) Göta älv
226 Kvarnbäcken uppstr sidobäck SE669985-138707 Kvarnbäcken uppstr sidobäck Kvarnbäcken (Rysjön) Göta älv
227 Kvarnbäcken vägkorsn SE668404-139111 Kvarnbäcken vägkorsn Kvarnbäcken Göta älv
228 Kvarntjärnen SE682070-143251 Kvarntjärnen Dalälven
229 Kyrkfallstjärnen SE666675-143966 Kyrkfallstjärnen Norrström
230 Källsjöbäcken nedre vägkorsning SE680260-145290 Källsjöbäcken nedre vägkorsning Dalälven
231 Källsjöbäcken uppstr dos SE680380-145130 Källsjöbäcken uppstr dos Dalälven
232 Kölaråsälven f. Närsen SE668654-141985 Kölaråsälven f mynning i Närsen Kölaråsälven Dalälven
233 Kölaråsälven fd bro SE668785-141860 Kölaråsälven fd bro Kölaråsälven Dalälven
234 Kölsjöbäcken ovan fd dos SE680270-145285 Kölsjöbäcken ovan fd dos Dalälven
235 Kölsjöbäcken Rosenberg 1 SE680360-145135 Kölsjöbäcken Rosenberg 1 Dalälven
236 Kölsjön SE680198-145280 Kölsjön Dalälven
237 Kölån emådalsvägen SE682630-141575 Kölån emådalsvägen Ljusnan
238 Kölån Gnostra SE682915-141620 Kölån Gnostra Sexan Ljusnan
239 Kölån uppstr dos SE682420-141465 Kölån uppstr dos Ljusnan
240 Kölån uppstr Ulvsjön SE683221-141408 Kölån uppstr Ulvsjön Sexan Ljusnan
241 L Djurlången SE664241-147445 L Djurlången Lilla Djurlången Norrström
242 L Getsjön SE683990-133103 L Getsjön Lilla Getsjön Dalälven
243 L Gloten SE668450-148947 L Gloten Dalälven
244 L Harrsjön SE683747-133101 Lilla Harrsjön Lilla Harrsjön Dalälven
245 L Lejen (St Lejen) SE667794-141915 L Lejen (St Lejen) Stora Lejen Göta älv
246 L Låsen SE667469-142753 L Låsen Lilla Låsen Norrström
247 L Nitten SE666324-144022 L Nitten Lilla Nitten Norrström
248 L Sandsjön SE667143-143549 L Sandsjön Lilla Sandsjön Norrström
249 L Toxen SE672934-152468 L Toxen Lilla Toxen Gavleån
250 Latalamm SE667185-144074 Latalamm Latalamm Norrström
251 Laxsjön (Bäverån) SE682772-142657 Laxsjön (Bäverån) Dalälven
252 Laxsjön (Unnan) SE681582-142542 Laxsjön (Unnan) Laxsjön Dalälven
253 Laxtjärnen SE664494-147580 Laxtjärnen Laxtjärnen Norrström
254 Laxtjärnen SE668298-140947 Laxtjärnen Göta älv
255 Lidbäcken SE673485-137195 Lidbäcken Dalälven
256 Lidbäcken nedre vägkorsning SE673625-137231 Lidbäcken nedre vägkorsning Dalälven
257 Lilla Lövsjön SE668897-143701 Lilla Lövsjön Norrström
258 Lill-Fämtan lill-Femtan ned bro SE674500-135660 Lill-Fämtan lill-Femtan ned bro Göta älv
259 Lill-Uppdjusen SE678719-139219 Lill-Uppdjusen Dalälven
260 Limån Nykvarn SE673718-144155 Limån Nykvarn Limån-Brasjön Dalälven
261 Limån vägbron 1km före Siljan SE673915-144120 Limån vägbron 1km före Siljan Kollsjöarna - Jobsarboån - Limån Dalälven
262 Ljussjön SE668224-146270 Ljussjön Ljussjön Norrström
263 Lortån Gästgivarbodarna SE670613-146538 Lortån Gästgivarbodarna Lortån Dalälven
264 Lortån Lortån 2 SE670620-146530 Lortån Gästgivarbodarna 2 Lortån Dalälven
265 Lungsjön SE675343-147678 Lungsjön Dalälven
266 Lungsjöån bron SE674679-148741 Lungsjöån bron Lungsjöån Dalälven
267 Lungsjöån mynning SE674661-149220 Lungsjöån mynning Lungsjöån Dalälven
268 Lungsjöån nedströms bron SE674672-148748 Lungsjöån nedströms bron Lungsjöån Dalälven
269 Lungsjöån uppstr dos SE674891-148218 Lungsjöån uppstr dos Lungsjöån Dalälven
270 Lurån SE673635-149106 Lurån uppstr bron mynningen Lurån Dalälven
271 Lurån nedströms Hjulhusbromyren SE673686-149059 Lurån nedströms Hjulhusbromyren Lurån Dalälven
272 Lurån övre, östra fåran SE673755-149048 Lurån övre, östra fåran Lurån Dalälven
273 Lånan nedre Lok-Nybodarna SE683320-139130 Lånan nedre Lok-Nybodarna Lånan Dalälven
274 Lånan uppstr dos SE683535-138535 Lånan uppstr dos Lånan Dalälven
275 Lång SE673296-143554 Lång Lång Dalälven
276 Lång SE673430-143599 LÅNG Lång Dalälven
277 Långhagen SE669297-146559 Långhagen Dalälven
278 Långsjön SE667041-149275 Långsjön Långsjön Norrström
279 Långsjön SE667434-153340 Långsjön Dalälven
280 Långsjön SE672612-152291 Långsjön Hällsjön Gavleån
281 Långsjön SE674835-142518 Långsjön Långsjön Dalälven
282 Långsjön SE675155-148073 Långsjön Långsjön Dalälven
283 Långsån före Yxbäcken SE673700-143775 Långsån före Yxbäcken Långsån Dalälven
284 Långsån Tällbergskroken SE673640-143739 Långsån Tällbergskroken Långsån Dalälven
285 Långtjärnarna SE672321-137151 Långtjärnarna Dalälven
286 Långtjärnsbäcken övre SE671015-139237 Långtjärnsbäcken övre Långtjärnbäcken Dalälven
287 Långvattnet mellersta SE664556-147045 Långvattnet mellersta Långvattnet Norrström
288 Långvattnet norra SE665043-147063 Långvattnet norra Långvattnet Norrström
289 Långvattnet skottholmsviken SE664823-147009 Långvattnet skottholmsviken Långvattnet Norrström
290 Långvattnet södra SE664310-147069 Långvattnet södra Långvattnet Norrström
291 Långvintjärn SE674369-151322 Långvintjärn Dalälven
292 Lånån nedre/uppstr fd bro SE683320-139070 Lånån nedre/uppstr fd bro Lånan Dalälven
293 Lånån övre/vid kalkdoserar SE683515-138545 Lånån övre/vid kalkdoserar Lånan Dalälven
294 Låsån Ryberget SE667570-143170 Låsån Ryberget Låsån Norrström
295 Låsån vägkorsning uppstr dos XX SE667624-143361 Låsån vägkorsning uppstr dos XX Låsån Norrström
296 Länsanbäcken hygge SE671105-147070 Länsanbäcken hygge Länsbäcken Dalälven
297 Lödersjön SE673135-140164 Lödersjön Dalälven
298 Lödran nedre vägkorsning SE673590-140580 Lödran nedre vägkorsning Lödran Dalälven
299 Lödran sågplats/Gråastugan SE673595-140565 Lödran sågplats/gråastugan Lödran Dalälven
300 Lödran vägkorsning innan Öjsmyrb SE673695-140375 Lödran vägkorsning innan Öjsmyrb Lödran Dalälven
301 Löming SE678402-146987 Löming Löming Dalälven
302 Lövdalsbäcken 5 m ovan doseraren SE681680-141015 Lövdalsbäcken 5 m ovan doseraren Lövdalbäcken Dalälven
303 Lövdalsbäcken uppstr dos SE681670-140990 Lövdalsbäcken uppstr dos Lövdalbäcken Dalälven
304 Lövsjön SE665646-143546 Lövsjön Göta älv
305 Masksjön SE683773-132870 Masksjön Dalälven
306 Mellanhån SE672320-137806 Mellanhån Göta älv
307 Mellansjön SE668558-144725 Mellansjön Mellansjön Norrström
308 Mellanvakern SE669784-140631 Mellanvakern Dalälven
309 Morkarl-Djupsjön SE673439-142638 Morkarl-Djupsjön Morkarl-Djupsjön Dalälven
310 Myggsjön SE669003-147176 Myggsjön Dalälven
311 Myggsjön sjön SE681690-143527 Myggsjön sjön Myggsjön Dalälven
312 Myggsjöån SE682125-143690 Myggsjöån Myggsjöån Dalälven
313 Myggsjöån nedre uppstr bron SE682126-143693 Myggsjöån nedre uppstr bron Myggsjöån Dalälven
314 Myrfloddammen uppstr dos SE679129-135047 Myrfloddammen uppstr dos Göta älv
315 Mångån nedre SE675192-143365 Mångån nedre Mångån Dalälven
316 Mångån väg mot Yttre Lövberg SE674705-143265 Mångån väg mot Yttre Lövberg Mångån Dalälven
317 Mörkån uppstr doseraren (m1) SE672861-144679 Mörkån uppstr doseraren (m1) Djurån Dalälven
318 Mörkån uppstr vägen SE672674-144656 Mörkån uppstr vägen Djurån Dalälven
319 Mörkån uppströms bron SE672679-144657 Mörkån uppströms bron Djurån Dalälven
320 Mörtsjön SE681466-146950 Mörtsjön Dalälven
321 Mörtån innan Mörttjärn 5:2 SE668313-143837 Mörtån innan Mörttjärn 5:2 Norrström
322 Mörtån Mörtåsågen 5:3 SE668075-144024 Mörtån Mörtåsågen 5:3 Norrström
323 Mörtån uppstr dos SE668405-143630 Mörtån uppstr dos Kolbäcksån Norrström
324 Mörtån uppstr dos 5 SE668411-143637 Mörtån uppstr dos 5 Norrström
325 Mörtån vid Mörtåsågen SE668070-144025 Mörtån vid Mörtåsågen Kolbäcksån Norrström
326 Mörtån vägkorsning mynning 5:4 SE667832-144160 Mörtån vägkorsning mynning 5:4 Kolbäcksån Norrström
327 N Almsjön SE675692-135529 N Almsjön Norra Almsjön Dalälven
328 N Bredsjön SE665200-146613 N Bredsjön Norra Bredsjön Norrström
329 N Fjärden SE674459-143003 N Fjärden Norra Fjärden Dalälven
330 N Gäddsjön SE681835-145757 N Gäddsjön Dalälven
331 N Lejen (St Lejen) SE668047-142026 N Lejen (St Lejen) Stora Lejen Göta älv
332 N Långtjärnen SE670635-139180 N Långtjärnen Dalälven
333 N Lötsjön SE677537-133653 N Lötsjön Norra Lötsjön Göta älv
334 N Rensjön SE681766-142775 N Rensjön Norra Rensjön Dalälven
335 N Vallsjön SE674374-139917 N Vallsjön Dalälven
336 N Ärtjärnen SE677455-134571 N Ärtjärnen Dalälven
337 N. Särnamannasjön SE683421-133742 Nedre Särnmanssjön Särnmanssjöarna Dalälven
338 Navran Aspdalsvägen SE681660-139965 Navran Aspdalsvägen Navran Dalälven
339 Navran N Mådrbecksvägen SE681709-139800 Navran N Mårdblecksvägen Navran Dalälven
340 Ned bäverdamm SE684908-133080 Stråfulan Ned bäverdamm IKEUR Stråfulan Dalälven
341 Ned Grötsjön SE690664-132099 Nedre Grötsjön Nedre Grötsjön Dalälven
342 Nedertjärnen SE682066-143363 Nedertjärnen Nedertjärnen Dalälven
343 Nedertjärnsbäcken SE682097-143402 Nedertjärnsbäcken Myggsjövägen WA22534886 Dalälven
344 Nedstr förgrening SE673875-152940 Sörjabäcken Nedstr förgrening IKEUR Sörjabäcken Gavleån
345 Nissången SE673066-137336 Nissången Nissången Dalälven
346 Niställingen SE673719-137066 Niställingen Niställingen Dalälven
347 Nittjärnen SE666110-143326 Nittjärnen Göta älv
348 Noran SE670407-146436 Noran Noran Dalälven
349 Nordsjön SE666265-142188 Nordsjön Göta älv
350 Norrsjön SE668722-144793 Norrsjön Norrsjön Norrström
351 Norrviksån nedstr Dammsjön SE667824-146157 Norrviksån nedstr Dammsjön Norrström
352 Norrviksån vägkorsning stora vägen SE667714-146138 Norrviksån vägkorsning stora vägen Norrström
353 Norrviksån övre SE667830-146165 Norrviksån övre Norrström
354 Nyckelhällsjön SE673649-136631 Nyckelhällsjön Nyckelhällsjön Dalälven
355 Nyckelhällsjön norra SE673804-136474 Nyckelhällsjön norra Nyckelhällsjön Dalälven
356 Nyckelhällsjön södra SE673684-136568 Nyckelhällsjön södra Nyckelhällsjön Dalälven
357 Nymyrtjärnen SE670545-138980 Nymyrtjärnen Dalälven
358 Nysjön SE675852-150946 Nysjön Nysjön Gavleån
359 Närsen mellanviken SE668714-142101 Närsen mellanviken Närsen Dalälven
360 Närsen morsbäcksviken SE668529-142249 Närsen morsbäcksviken Närsen Dalälven
361 Närsen öst långholmen SE668545-142107 Närsen öst långholmen Närsen Dalälven
362 Närsen östra SE668633-142420 Närsen östra Närsen Dalälven
363 Nättjärnen SE666128-143823 Nättjärnen Nättjärnen Norrström
364 Olsjön SE667215-144925 Olsjön Olsjön Norrström
365 Oppejen SE672140-143902 Oppejen Dalälven
366 Oppsveten SE665531-148109 Oppsveten Oppsveten Norrström
367 Oradtjärnen SE680438-141715 Oradtjärnen Oradtjärnen Dalälven
368 Orsen SE669392-143832 Orsen Orsen Norrström
369 Pajsoån nedströms bron SE667534-143708 Pajsoån nedströms bron Norrström
370 Pajsoån vägkorsning XXIV SE667482-143715 Pajsoån vägkorsning XXIV Kolbäcksån Norrström
371 Paljackasjön SE682645-143456 Paljackasjön Paljackasjön Dalälven
372 Petsjön SE672639-136883 Petsjön Petsjön Dalälven
373 Petsjön SE672760-136876 Petsjön Petsjön Dalälven
374 Pillisoån öster Luossastugan SE667361-144346 Pillisoån öster Luossastugan Norrström
375 Prästtjärnen SE669705-139568 Prästtjärnen Göta älv
376 Prästtjärnen SE680509-143346 Prästtjärnen Dalälven
377 Pålstjärnen SE677524-148035 Pålstjärnen Dalälven
378 Rackatjärnen SE667869-141426 Rackatjärnen Göta älv
379 Ramsnorsen SE668646-144472 Ramsnorsen Ramsnorsen Norrström
380 Rensjön SE689828-133627 Rensjön Rensjön Dalälven
381 Rigalamm SE683106-143064 Rigalamm Dalälven
382 Ringsån 3 SE671605-138000 Ringsån 3 Skördrisån-Ringsån Göta älv
383 Ringsån nedre SE671600-138000 Ringsån nedre Skördrisån-Ringsån Göta älv
384 Rodenjärv SE681610-145947 Rodenjärv Rodenjärv Dalälven
385 Rosån Rosån 1b SE670158-145980 Rosån Rosån 1b Dalälven
386 Rosån uppstr dos SE670116-145960 Rosån uppstr dos Dalälven
387 Rotån nedre vägkorsning SE670335-138675 Rotån nedre vägkorsning Rotån Göta älv
388 Rotälven nedstr Aspvasslan SE681071-140406 Rotälven nedstr Aspvasslan Rotnen Dalälven
389 Rotälven uppstr Aspvasslan SE681304-140402 Rotälven uppstr Aspvasslan Dalälven
390 Rotälven uppstr Lånan SE683375-139210 Rotälven uppstr Lånan Rotnen Dalälven
391 Rotälven vid Sugnet SE682530-140220 Rotälven vid Sugnet Rotnen Dalälven
392 Rutsjön SE670689-141729 Rutsjön Rutsjön Dalälven
393 Rymman ovan doserare SE682110-140823 Rymman Ovan doserare Rymman Dalälven
394 Rymman ovan Lövdalsbäcken SE681665-140975 Rymman ovan Lövdalsbäcken Rymman Dalälven
395 Rymman Sibirienvägen SE681090-141090 Rymman Sibirienvägen Dalälven
396 Rymman Svartb bron SE680935-140470 Rymman Svartb bron Dalälven
397 Rymman uppstr dos SE682120-140820 Rymman uppstr dos Rymman Dalälven
398 Rysjön SE670098-138589 Rysjön Göta älv
399 Ryssen SE667974-142318 Ryssen Göta älv
400 Ryssjön SE674894-151449 Ryssjön Dalälven
401 Ryssjöån 125m nedstr väg SE674399-151501 Ryssjöån 125m nedstr väg Ryssjöån Dalälven
402 Ryssjöån nedre vägkorsning SE674255-151605 Ryssjöån nedre vägkorsning Ryssjöån Dalälven
403 Råstensbäcken uppstr dos SE681940-142090 Råstensbäcken uppstr dos Unnan Dalälven
404 Räckån nedre vägkorsning SE673515-136478 Räckån nedre vägkorsning Dalälven
405 Räckåtjärnen SE673293-136536 Räckåtjärnen Dalälven
406 Rädsjön SE674570-141911 Rädsjön
407 Rällan SE682525-140275 Rällan nedre före Rotnen Rällan Dalälven
408 Rällan nedre/Tälldalens fäb SE682840-140235 Rällan nedre/Tälldalens fäb Rällan Dalälven
409 Rällan uppstr dos SE683050-140215 Rällan uppstr dos Rällan Dalälven
410 Rällan övre/ovan kdos SE683080-140210 Rällan Övre/ovan kalkdosera Rällan Dalälven
411 Rämyrån nedstr Gäddtjärnsb. SE673785-140950 Rämyrån nedstr Gäddtjärnsb. Rämyrån Dalälven
412 Rämyrån uppstr dos SE673440-141210 Rämyrån uppstr dos Rämyrån Dalälven
413 Rämyrån övre 2 SE673560-141080 Rämyrån övre 2 Rämyrån Dalälven
414 Rödfisksjön SE675218-151770 Rödfisksjön Rödfisksjön Gavleån
415 Rönnhällsjön SE673719-136419 Rönnhällsjön Rönnhällsjön Dalälven
416 Rönnhällsjön centrala SE673613-136418 Rönnhällsjön centrala Rönnhällsjön Dalälven
417 Rönnhällsjön upptagsviken SE673598-136261 Rönnhällsjön upptagsviken Rönnhällsjön Dalälven
418 Rösjön SE668094-141411 Rösjön Rösjön Göta älv
419 Rösjön SE668250-141475 Rösjön Rösjön Göta älv
420 Röälven mitten 1:B SE667784-141344 Röälven mitten 1:B Röälven Göta älv
421 Röälven mynningen 20:2 SE667208-141139 Röälven mynningen 20:2 Röälven Göta älv
422 Röälven nedre SE667305-141175 Röälven nedre Röälven Göta älv
423 Röälven nedstr infl Mörttjärnsb. SE667956-141343 Röälven nedstr infl Mörttjärnsb. Röälven Göta älv
424 Röälven uppstr infl Abrahamstj SE668035-141385 Röälven uppstr infl Abrahamstj Röälven Göta älv
425 Röälven uppstr infl Mörttjärnsb. SE667963-141343 Röälven uppstr infl Mörttjärnsb. Röälven Göta älv
426 Röälven övre SE668003-141356 Röälven övre Röälven Göta älv
427 S Fjärden (N Fjärden) SE674283-143020 S Fjärden (N Fjärden) Dalälven
428 S Gäddsjön SE681688-145798 S Gäddsjön Dalälven
429 S Gällsjön SE682239-143134 S Gällsjön Södra Gällsjön Dalälven
430 S Långtjärnen SE670537-139109 S Långtjärnen Dalälven
431 S Lötsjön SE677026-133991 S Lötsjön Södra Lötsjön Göta älv
432 S Nässjön SE671853-138345 S Nässjön Göta älv
433 S Vallsjön SE674211-140014 S Vallsjön Dalälven
434 S Vålsjön SE671252-139421 S Vålsjön Dalälven
435 Sackfallsbäcken uppstr dos 7 SE666500-143304 Sackfallsbäcken uppstr dos 7 Göta älv
436 Saxen (St Norn) SE667686-149147 Saxen (St Norn) Stora Norn Dalälven
437 Sefasttjärnen SE680119-146959 Sefasttjärnen Dalälven
438 Sigsjön SE675309-138024 Sigsjön Dalälven
439 Simmelsjön SE665464-146858 Simmelsjön Simmelsjön Norrström
440 Skarphån SE683898-133005 Skarphån Skarphån Dalälven
441 Skebergsån SE672216-145014 Skebergsån Djurån Dalälven
442 Skepphussjön SE677965-139762 Skepphussjön Dalälven
443 Skepphussjön-Holmsjön SE672056-138583 Skepphussjön-Holmsjön Holmsjön Göta älv
444 Skidbågbäcken sk 2 SE681832-141285 Skidbågbäcken sk 2 Dalälven
445 Skidbågsbäcken SK1 SE681930-141300 Skidbågbäcken sk 1 Dalälven
446 Skien SE664951-146979 Skien Skien Norrström
447 Skifsen SE666181-142259 Skifsen Göta älv
448 Skifsen SE666268-142230 Skifsen
449 Skäppsjön SE673238-143183 Skäppsjön Dalälven
450 Skärsjön SE665968-142650 Skärsjön Skärsjön Göta älv
451 Skärtjärnen h 262.5 SE669041-143529 Skärtjärnen h 262.5 Skärtjärnen Norrström
452 Skördrisan uppstr dos SE671830-137610 Skördrisan uppstr dos Skördrisån-Ringsån Göta älv
453 Smalsjön SE665830-143271 Smalsjön Göta älv
454 Smaltjärnen Rifallet SE666573-143950 Smaltjärnen Rifallet Smaltjärnen Norrström
455 Smaltjärnen vid Hån SE667561-142572 Smaltjärnen vid Hån Göta älv
456 Spaksjön SE676104-151431 Spaksjön Spaksjön Testeboån
457 Spjärsbäcken även nr 194 405 SE675350-150640 Spjärsbäcken även nr 194 405 Gavleån Gavleån
458 Spjärsen SE675193-150562 Spjärsen Dalälven
459 St Acktjärnen SE675129-150709 St Acktjärnen Stora Acktjärnen Gavleån
460 St Almsjön SE675280-135958 St Almsjön Stora Almsjön Dalälven
461 St Dammtjärnen SE673808-142603 St Dammtjärnen Dalälven
462 St Djupen SE665152-148561 St Djupen Stora Djupen Norrström
463 St Djurlången norra SE664577-147483 St Djurlången norra Stora Djurlången Norrström
464 St Djurlången södra SE664282-147338 St Djurlången södra Stora Djurlången Norrström
465 St Djurlången uvbergsviken SE664256-147269 St Djurlången uvbergsviken Stora Djurlången Norrström
466 St Fjästjärnen SE669948-145754 St Fjästjärnen Stora Fjästtjärnen Dalälven
467 St Flatnan SE666171-147896 St Flatnan Stora Flatnan Norrström
468 St Fågeltjärnen SE666715-143945 St Fågeltjärnen Norrström
469 St Getsjön SE684037-133099 Stora Getsjön Stora Getsjön Dalälven
470 St Gloten SE668358-149152 St Gloten Stora Gloten Dalälven
471 St Harrsjön SE683692-133170 Stora Harrsjön Stora Harrsjön Dalälven
472 St Håven SE668808-143282 St Håven Stora Håven Norrström
473 St Härjsjön SE670291-141642 St Härjsjön Dalälven
474 St Israelssjön SE673846-143836 St Israelssjön Stora Israelsjön Dalälven
475 St Kloten SE663952-147038 St Kloten Stora Kloten Norrström
476 St Korslången centrala SE664947-146845 St Korslången centrala Stora Korslången Norrström
477 St Korslången grenviken SE665062-146940 St Korslången grenviken Stora Korslången Norrström
478 St Korslången väst storön SE665051-146742 St Korslången väst storön Stora Korslången Norrström
479 St Korslången väst trätsön SE664898-146737 St Korslången väst trätsön Stora Korslången Norrström
480 St Kroktjärnen SE671991-138297 St Kroktjärnen Göta älv
481 St Laxtjärnen SE669032-141284 St Laxtjärnen Dalälven
482 St Laxtjärnen SE677449-147962 St Laxtjärnen Dalälven
483 St Lejen centrala SE667734-142072 St Lejen centrala Stora Lejen Göta älv
484 St Leotjärnen SE666377-143933 St Leotjärnen Stora Leotjärnen Norrström
485 St Lexen Hötjärnen SE665246-148733 St Lexen Hötjärnen Stora Lexen Norrström
486 St Lexen östra SE665178-148891 St Lexen östra Stora Lexen Norrström
487 St Låsen SE667502-142863 St Låsen Stora Låsen Norrström
488 St Länsan SE670908-147057 St Länsan Dalälven
489 St lövsjön SE668993-143422 St lövsjön Norrström
490 St Nitten SE666232-143983 St Nitten Stora Nitten Norrström
491 St Oradtjärnen SE673866-142413 St Oradtjärnen Dalälven
492 St Orsen SE671026-146776 St Orsen Dalälven
493 St Rösjön SE683834-133404 Stora Rösjön Stora Rörsjön Dalälven
494 St Snesen centrala SE672468-143050 St Snesen centrala Stora Snesen Dalälven
495 St Snesen norra SE672766-143033 St Snesen norra Stora Snesen Dalälven
496 St Snesen södra SE672272-142874 St Snesen södra Stora Snesen Dalälven
497 St Spånsan SE669512-146257 St Spånsan Stora Spånsan Dalälven
498 St Tandån Joänget SE678833-134713 St Tandån Joänget Göta älv
499 St Tandån Tandådalen/Orrliden SE678863-134828 St Tandån Tandådalen/Orrliden Göta älv
500 St Toxen SE672992-152218 St Toxen Stora Toxen Gavleån
501 St Trehörningen SE665082-148729 St Trehörningen Stora Trehörningen Norrström
502 St Ursen SE667877-143290 St Ursen Stora Ursen Norrström
503 St Åskaken centralt SE672800-143262 St Åskaken centralt Stora Åskaken Dalälven
504 St Åskaken utlopp SE672861-143236 St Åskaken utlopp Stora Åskaken Dalälven
505 St Åskaken vägkorsning 1,5 km nedstr dos SE672975-143185 St Åskaken vägkorsning 1,5 km nedstr dos Snöån Dalälven
506 St Älgsjön SE670042-146217 St Älgsjön Stora Älgsjön Dalälven
507 Stampens bäck nedstr dos SE670863-147010 Stampens bäck nedstr dos Dalälven
508 Staotjärnen SE677326-134663 Staotjärnen Dalälven
509 Stopån SE681445-142200 Stopån Stöpån Dalälven
510 Stora Almsjön SE675024-136064 Stora Almsjön Stora Almsjön Dalälven
511 Stora Norn mitt SE667897-149385 Stora Norn mitt Stora Norn Dalälven
512 Stora Norn östra SE667849-149632 Stora Norn östra Stora Norn Dalälven
513 Stora Ursen SE667802-143298 Stora Ursen Stora Ursen Norrström
514 Stordammen SE679586-145530 Stordammen Dalälven
515 Stor-Flaten SE672890-142438 Stor-Flaten Stor-Flaten Dalälven
516 Storsjön SE666658-143663 Storsjön Storsjön Norrström
517 Storsjön SE674627-152612 Storsjön Storsjön Gavleån
518 Storsjön-Holmsjön SE671490-138390 Storsjön-Holmsjön Holmsjön Göta älv
519 Storsjöån nedströms dammrest SE667286-143781 Storsjöån nedströms dammrest Norrström
520 Storsjöån vägkorsning mynning SE667417-143768 Storsjöån vägkorsning mynning Storsjöån Norrström
521 Stor-Stråsan SE675445-151115 Stor-Stråsan Stor-Stråsan Gavleån
522 Stortjärn SE679886-138660 Stortjärn Dalälven
523 Stor-Uppdjusen norra SE678601-139049 Stor-Uppdjusen norra Stor-Uppdjusen Dalälven
524 Stor-Uppdjusen södra SE678424-139027 Stor-Uppdjusen södra Stor-Uppdjusen Dalälven
525 Stor-Våndsjön SE690855-132070 Stor-Våndsjön Stor-Våndsjön Dalälven
526 Storån nedre SE689065-133465 Storån nedre Storån Dalälven
527 Storån nedre SE689180-133400 Storån 26 Storån Dalälven
528 Storån övre SE689290-133371 Storån övre Storån Dalälven
529 Strådalen SE684960-133020 Stråfulan Strådalen IKEUR Stråfulan Dalälven
530 Stråfulunäset nedre SE684867-133233 Stråfulan Stråfulunäset nedre IKEUR Stråfulan Dalälven
531 Stråfulunäset övre SE684882-133200 Stråfulan Stråfulunäset övre IKEUR Stråfulan Dalälven
532 Ståltjärnarna h 731 SE688841-133095 Ståltjärnarna H.731 Dalälven
533 Svarttjärnen SE677198-140830 Svarttjärnen Dalälven
534 Svartälven nedstr inflöde Röälven SE667064-141070 Svartälven nedstr inflöde Röälven Göta älv
535 Svartälven uppstr dos 16 Sågen SE668406-140757 Svartälven uppstr dos 16 Sågen Göta älv
536 Svensksjön SE666923-143964 Svensksjön Svenksjön Norrström
537 Svensksjöån uppstr nya dos 13 SE666913-144229 Svensksjöån uppstr nya dos 13 Norrström
538 Såglömman SE671390-138930 Såglömman Såglömman Dalälven
539 Såglömman innan Åckensjön SE671380-138930 Såglömman innan Åckensjön Såglömman Dalälven
540 Såglömman uppstr dos SE671233-138851 Såglömman uppstr dos Såglömman Dalälven
541 Sångan Sångan nedre SE673595-137485 Sångan Sångan nedre Sångan Dalälven
542 Sångån innan samanflöde med Ällingån SE673615-137480 Sångån innan samanflöde med Ällingån Sångan Dalälven
543 Säfssjön SE667024-142232 Säfssjön Säfssjön Göta älv
544 Sälbergsån uppstr dos SE673558-136808 Sälbergsån uppstr dos Ällingån Dalälven
545 Sälgtjärnen SE680788-143275 Sälgtjärnen Dalälven
546 Sälsjöarna SE674290-142180 Sälsjöarna Sälsjöarna Dalälven
547 Tandövalla nedre vägkorsning SE674855-136930 Tandövallen vägen vid slakthus Tandövallen Dalälven
548 Tandövalla uppstr dos SE675049-136604 Tandövalla uppstr dos Dalälven
549 TANGSJÖARNA SE682952-133722 Tangsjöarna Dalälven
550 Tangåa SE682240-134235 Tangån Tangådalsstuga Ö:a f IKEUR Tangåa Dalälven
551 Tangådalsstuga V:a f SE682245-134230 Tangån Tangådalsstuga V:a f IKEUR Tangåa Dalälven
552 Tansen SE669951-145556 Tansen Tansen Dalälven
553 Tansån Tansån-Grocksmyrbäck 4 SE670390-145575 Tansån Tansån-Grocksmyrbäck 4 Tansån Dalälven
554 Tansån Tansåns början 5 SE670190-145600 Tansån Tansåns början 5 Tansån Dalälven
555 Tansån uppstr sidobäck SE670668-145206 Tansån uppstr sidobäck Tansån Dalälven
556 Tenningsjön SE679655-145502 Tenningsjön Dalälven
557 Tenningån A-överst 400 m ned B A SE680090-144965 Tenningån A-överst 400 m ned B A Tenningån Dalälven
558 Tenningån B-uppstr bron B SE679760-145370 Tenningån B-uppstr bron B Tenningån Dalälven
559 Tenningån nedre vägkorsning SE679755-145370 Tenningån nedre vägkorsning Tenningån Dalälven
560 Tenningån uppstr dos SE680255-144810 Tenningån uppstr dos Tenningån Dalälven
561 Tilli-Bränntjärnen SE673190-152745 Tilli-Bränntjärnen Gavleån
562 Tisjön Utlo SE676135-134456 Tisjön norra Tisjön Göta älv
563 Tisjön centrala SE675801-134767 Tisjön centrala Tisjön Göta älv
564 Tisjön södra SE675651-134932 Tisjön södra Tisjön Göta älv
565 Tjädertjärnen SE667243-142826 Tjädertjärnen Tjädertjärnen Norrström
566 Tjäderås-Långsjön SE682616-143280 Tjäderås-Långsjön Tjäderås-Långsjön Dalälven
567 Tobacksbäcken uppstr dos SE681670-142415 Tobacksbäcken uppstr dos Dalälven
568 Tryssjön SE670275-146052 Tryssjön Tryssjön Dalälven
569 Tryssån mynningen Noran SE670419-146294 Tryssån mynningen Noran Tryssån Dalälven
570 Tryssån uppströms v-formad krök SE670395-146255 Tryssån uppströms v-formad krök Tryssån Dalälven
571 Tunkarlsbobäcken nedströms hygge SE665495-148940 Tunkarlsbobäcken nedströms hygge Norrström
572 Tunkarlsbobäcken uppstr vägen SE665571-148964 Tunkarlsbobäcken uppstr vägen Norrström
573 Tvärån SE673108-137433 Tvärån Sångan Dalälven
574 Tvärån nedstr damm SE673090-137380 Tvärån nedstr damm Sångan Dalälven
575 Tyfsen SE669320-143560 Tyfsen Tyfsen Norrström
576 Tyngsjön SE668568-139333 Tyngsjön Tyngsjön Göta älv
577 Tävalla vägkorsning väg 297 SE674000-137510 Tävalla vägkorsning väg 297 Tävallbäcken Dalälven
578 Tävallbäcken ned bro Sälenvägen SE673995-137515 Tävallbäcken ned bro Sälenvägen Tävallbäcken Dalälven
579 Umsisjön SE674182-143217 Umsisjön Dalälven
580 Unnan 21 SE680970-142565 Unnan 21 Dalälven
581 Unnan 32 SE681065-142525 Unnan 32 Dalälven
582 Unnan 38 SE681095-142480 Unnan 38 Dalälven
583 Unnan 59 SE681225-142345 Unnan 59 Dalälven
584 Unnan 64 SE681265-142335 Unnan 64 Dalälven
585 Unnan 74 SE681330-142275 Unnan 74 Dalälven
586 Unnan 82 SE681395-142245 Unnan 82 Unnan Dalälven
587 Unnan 83 SE681405-142250 Unnan 83 Unnan Dalälven
588 Unnån Bjurdammen Gutmyren SE681570-142345 Unnån Bjurdammen Gutmyren Unnan Dalälven
589 Unnån Näckådalsbron SE679723-143221 Unnån Näckådalsbron 37 Dalälven
590 Unnån Skrattabborrtjärn SE680446-142926 Unnån Skrattabborrtjärn Dalälven
591 Unnån Untorpsbron SE680785-142630 Unnån Untorpsbron Dalälven
592 Uppdjusån SE677963-139515 Uppdjusån Dysån Dalälven
593 Uppdjusån SE677995-139350 Uppdjusån Dysån Dalälven
594 Upprämmen SE669253-139468 Upprämmen Upprämmen Göta älv
595 Upprämmen SE669402-139514 Upprämmen Upprämmen Göta älv
596 Upprämmsälven vägkorsning mynning Grundrämen SE668785-139490 Upprämmsälven vägkorsning mynning Grundrämen Eriksdalsälven Göta älv
597 Utgrycken SE673759-149039 Utgrycken Utgrycken Dalälven
598 Utgrycken SE673793-149057 Utgrycken Utgrycken Dalälven
599 Uvan före Råforsen SE670770-138630 Uvan före Råforsen Uvan Göta älv
600 Uvån Baggön SE670875-138547 Uvån Baggön Uvan Göta älv
601 Uvån Slakthus SE671065-138473 Uvån Slakthus Uvan Göta älv
602 V Gopalsjön SE677314-140886 V Gopalsjön Dalälven
603 V Hedtjärnen SE667818-142870 V Hedtjärnen Dalälven
604 V Lakotjärnen SE668260-140062 V Lakotjärnen Göta älv
605 V Älgsjön SE672552-137273 V Älgsjön Dalälven
606 V Ärsjön SE677289-134748 Västra Ärsjön Dalälven
607 V Ärsjön SE677351-134693 V Ärsjön Dalälven
608 Vakerälven nedre SE669448-140696 Vakerälven nedre Vakran Dalälven
609 Vakran SE669973-140991 Vakran Vakran Dalälven
610 Vallasån Malmmyren SE676004-149612 Vallasån Malmmyren Vallasån Dalälven
611 Vallasån nedre SE676030-149674 Vallasån nedre Vallasån Dalälven
612 Valldroån SE673924-136840 Valldroån Valldroån Dalälven
613 Valldroån uppstr dos SE673971-136783 Valldroån uppstr dos Valldroån Dalälven
614 Valldroån uppstr mynning SE673800-136997 Valldroån uppstr mynning Valldroån Dalälven
615 Vallen SE671530-138950 Vallen Vallen Dalälven
616 Vallen nedre vägkorsning SE671013-139230 Vallen nedre vägkorsning Långtjärnbäcken Dalälven
617 Vallsjön SE665387-146738 Vallsjön Vallsjön Norrström
618 Vallsjön SE672551-138374 Vallsjön Vallsjön Dalälven
619 Vallsjön SE674001-136647 Vallsjön Vallsjön Dalälven
620 Vallsjön SE674026-136625 Vallsjön Vallsjön Dalälven
621 Vassjön SE665477-148770 Vassjön Vassjön Norrström
622 Vidjekroken SE676266-135363 Vidjekroken Dalälven
623 Villbäcken nedre SE666030-143235 Villbäcken nedre Göta älv
624 Villbäcken vägkorsning 7:3 SE666022-143234 Villbäcken vägkorsning 7:3 Göta älv
625 Vilmorån före Flatenbergstjärn SE666730-147810 Vilmorån före Flatenbergstjärn Norrström
626 Vittsjön SE669656-138868 Vittsjön Göta älv
627 Vådsjön SE673797-143118 Vådsjön Vådsjön Dalälven
628 Vålasjön SE680362-143505 Vålasjön Dalälven
629 Vålsjöbäcken SE676259-149418 Vålsjöbäcken Vålsjöbäcken Dalälven
630 Vålsjöbäcken SE676266-149416 Vålsjöbäcken Vålsjöbäcken Dalälven
631 Vålsjön SE676295-149290 Vålsjön Vålsjön Dalälven
632 Västervakern SE669607-140551 Västervakern Västvakern Dalälven
633 Västervakern SE669681-140531 Västervakern Västvakern Dalälven
634 Väst-Kvien SE669437-138966 Väst-Kvien Väst-Kvien Göta älv
635 Väst-Kvien norra SE670305-138820 Väst-Kvien norra Väst-Kvien Göta älv
636 Väst-Kvien södra SE669508-139031 Väst-Kvien södra Väst-Kvien Göta älv
637 Väst-Kvien västra SE669854-138798 Väst-Kvien västra Väst-Kvien Göta älv
638 Västra Rotsjön SE671139-137610 Västra Rotsjön Västra Rotsjön Göta älv
639 Ytt Hagatjärnen SE689762-133495 Ytt Hagatjärnen Yttre Hagatjärnen Dalälven
640 Yxbäcken kroken vid vägen SE673755-143705 Yxbäcken kroken vid vägen Yxbäcken Dalälven
641 Yxbäcken vid fiskdammarna SE673705-143770 Yxbäcken vid fiskdammarna Dalälven
642 Yxen SE673731-143412 Yxen Dalälven
643 Åckensjön SE671474-139021 Åckensjön Dalälven
644 Åckensjön SE671591-139031 Åckensjön Dalälven
645 Ålyckan uppstr dos SE673000-137094 Ålyckan uppstr dos Sångan Dalälven
646 Åskaken SE671881-140460 Åskaken Dalälven
647 Åskapen SE677384-145993 Åskapen Dalälven
648 Åstjärnen slogtjärnsmossen SE669150-141706 Åstjärnen slogtjärnsmossen Dalälven
649 Åstjärnen älgåsen SE668913-141968 Åstjärnen älgåsen Dalälven
650 Åtjärnen SE670822-139274 Åtjärnen Dalälven
651 Älgsjön SE666839-142002 Älgsjön Göta älv
652 Älgsjön SE673174-136799 Älgsjön Dalälven
653 Älgsjön digerliden SE669235-141770 Älgsjön digerliden Dalälven
654 Älgsjön Vattmorkölen SE671512-140613 Älgsjön Vattmorkölen Dalälven
655 Älgsjöån uppstr dos SE672810-137530 Älgsjöån uppstr dos Älgsjöån Dalälven
656 Ällingån innan sammanflöde med Sångån SE673616-137466 Ällingån innan sammanflöde med Sångån Ällingån Dalälven
657 Ällingån vägkorsning V Fors SE673705-137520 Ällingån vägkorsning V Fors Ällingån Dalälven
658 Ämåsjön SE682154-142621 Ämåsjön Ämåsjön Dalälven
659 Äran dammen v Ärnäs SE675680-136772 Äran dammen v Ärnäs Äran Dalälven
660 Äran vid Hållbrostugan SE676895-135155 Äran vid Hållbrostugan Kinnvallen Dalälven
661 Ärån uppstr dos SE676236-135947 Ärån uppstr dos Äran Dalälven
662 Äskan 1km söder lindesnäs SE668975-142975 Äskan 1km söder lindesnäs Äskan Dalälven
663 Äskan bro no bred-mölsen SE668322-142807 Äskan bro no bred-mölsen Äskan Dalälven
664 Äskan ravin vid vägslut SE668420-142825 Äskan ravin vid vägslut Äskan Dalälven
665 Ässen SE667559-149553 Ässen Ässen Norrström
666 Ässån uppstr dos SE667245-149547 Ässån uppstr dos Norrström
667 Ässån uppstr Nässaren SE667147-149529 Ässån uppstr Nässaren Norrström
668 Ättfloden SE680770-143517 Ättfloden Dalälven
669 Ö Gopalsjön SE677316-140970 Ö Gopalsjön Dalälven
670 Ö Lakotjärnen SE668214-140182 Ö Lakotjärnen Göta älv
671 Ö Rotsjön SE671142-137967 Ö Rotsjön Östra Rotsjön Göta älv
672 Ö Vakern SE669853-140782 Ö Vakern Östervakern Dalälven
673 Ö Älgsjön SE672570-137370 Ö Älgsjön Dalälven
674 Ö Ärsjön SE677389-134683 Ö Ärsjön Dalälven
675 Ö. Särnamannasjön SE683337-133785 Övre Särnmanssjön Särnmanssjöarna Dalälven
676 Öradtjärnen SE670363-140466 Öradtjärnen Dalälven
677 Örarbäcken SE672289-139044 Örarbäcken Dalälven
678 Örarbäcken 30m nedstr damm SE673150-138085 Örarbäcken 30m nedstr damm Dalälven
679 Örarbäcken västra SE673340-138130 Örarbäcken västra Dalälven
680 Örarbäcken Örarbäcken SE672285-139060 Örarbäcken Örarbäcken Dalälven
681 Örartjärnen västra SE673127-138069 Örartjärnen västra Dalälven
682 Örartjärnen östra SE672507-139242 Örartjärnen östra Dalälven
683 Örbäcken Lapptäppan SE666640-147621 Örbäcken Lapptäppan Norrström
684 Örbäcken Lapptäppan SE666652-147632 Örbäcken Lapptäppan Norrström
685 Örbäcken uppstr dos SE666510-147538 Örbäcken uppstr dos Norrström
686 Örbäcken uppstr dos SE666510-147550 Örbäcken uppstr dos Norrström
687 Örebäcken komutdalen SE674920-136260 Örebäcken komutdalen Dalälven
688 Örebäcken övre tillf s almsjön SE675025-136260 Örebäcken övre tillf s almsjön Dalälven
689 Öretjärnen SE690405-133125 Öretjärnen Öretjärnen Dalälven
690 Örsen SE669169-141054 Örsen Göta älv
691 Örsjöbäcken SE675800-135855 Örsjöbäcken Dalälven
692 Örsjöbäcken uppstr väg SE675813-135815 Örsjöbäcken uppstr väg Dalälven
693 Örsjön (Alman) SE675668-135936 Örsjön (Alman) Örsjön Dalälven
694 Örsjön (Tannåa) SE677515-134148 Örsjön (Tannåa) Göta älv
695 Örsjövallen SE677548-134170 Örsjövallen Övre ned väg Örsjön Sittån Göta älv
696 Ösjön SE673055-143140 Ösjön Dalälven
697 Östertjärnen (Mångsälven) SE667117-142678 Östertjärnen (Mångsälven) Göta älv
698 Östertjärnen (Röälven) SE667869-141531 Östertjärnen (Röälven) Göta älv
699 Österångeln SE674178-152303 Österångeln Österångeln Gavleån
700 Öv Grötsjön SE690809-132103 Öv Grötsjön Övre Grötsjön Dalälven
701 Övertjärnen SE681984-143320 Övertjärnen Övertjärnen Dalälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abborrtjärn SE673131-138130 Abborrtjärn Dalälven
2 Abborrtjärnen SE669127-143450 Abborrtjärnen Norrström
3 Abborrtjärnen SE673836-136580 Abborrtjärnen Abborrtjärnen Dalälven
4 Acksisjön SE677688-140552 Acksisjön Acksisjön Dalälven
5 Almån nedre SE675504-149551 Almån nedre Almån Dalälven
6 Andersbotjärnen SE674058-147732 Andersbotjärnen Andersbotjärnen Dalälven
7 Andljusen SE681207-141637 Andljusen Andljusen Dalälven
8 Avlassen SE677049-147663 Avlassen Avlassen Dalälven
9 Balungen SE675133-149715 Balungen Balungen Dalälven
10 Berglöming SE677791-147678 Berglöming Dalälven
11 Bjurtjärnen SE667260-150451 Bjurtjärnen Dalälven
12 Borrsjön SE673886-152320 Borrsjön Borrsjön Gavleån
13 Brusbäcken SE669687-139990 Brusbäcken 3 Brusbäcken Dalälven
14 Dammtjärnarna mellersta SE674092-139901 Dammtjärnarna mellersta Dalälven
15 Djupaspen SE679555-148137 Djupaspen Djupaspen Dalälven
16 Djuptjärnen SE667823-146676 Djuptjärnen Djuptjärnen Norrström
17 Djursjön SE672427-144860 Djursjön Djursjön Dalälven
18 Draggen SE677023-145872 DRAGGEN Draggen Dalälven
19 Dräcken SE667570-150661 Dräcken Dräcken Dalälven
20 Dyversjön SE681043-141851 Dyversjön Dalälven
21 Efretjärnen SE676927-135394 Efretjärnen Dalälven
22 Ersbäcken SE677905-139625 Ersbäcken Ersbäck Dalälven
23 Erstjärn SE677554-139813 Erstjärn Dalälven
24 Finntjärnen SE674380-135856 Finntjärnen Göta älv
25 Finnåtjärn SE678142-139823 Finnåtjärn Dalälven
26 Fjällbäcken uppstr dos 10 SE666496-145121 Fjällbäcken uppstr dos 10 Norrström
27 Fjällbäcken vägkorsning mynning 10:3 SE666204-145104 Fjällbäcken vägkorsning mynning 10:3 Norrström
28 Fjällbäcken vägkorsning nedstr Örtj 10:2 SE666312-145154 Fjällbäcken vägkorsning nedstr Örtj 10:2 Norrström
29 Flögan SE672355-140321 Flögan Dalälven
30 Fämten SE673671-135906 Fämten Fämten Göta älv
31 Gasjön SE676215-138907 Gasjön Gasjön Dalälven
32 Gessan SE668513-149831 Gessan Gessan Dalälven
33 Gettjärnen SE670900-146250 Gettjärnen Gettjärnen Dalälven
34 Gopalån nedre vägkorsning SE677745-141505 Gopalån nedre vägkorsning Gopalån Dalälven
35 Gopalån uppstr dos SE677340-141020 Gopalån uppstr dos Gopalån Dalälven
36 Granån SE678559-145324 Granån 11 Granån Dalälven
37 Gravtjärnen SE669536-143971 Gravtjärnen Norrström
38 Grundmången SE674289-142673 GRUNDMÅNGEN Grundmången Dalälven
39 Gruvsjön västra SE668428-149428 Gruvsjön västra Gruvsjön Dalälven
40 Grycken (6689340-1428050) SE668847-142680 Grycken (6689340-1428050) Grycken Dalälven
41 Grytsjön SE670290-139000 Grytsjön Göta älv
42 Halsjön SE671210-140813 Halsjön Halsjön Dalälven
43 Hemulsjön SE676509-141245 Hemulsjön Hemulsjön Dalälven
44 Hemulån SE676629-142158 Hemulån Dalälven
45 Holmsjön (Storkappsjön) SE671301-138338 Holmsjön Holmsjön Göta älv
46 Hyn SE675304-151174 Hyn Hyn Gavleån
47 Hälltjärnen SE665951-143947 Hälltjärnen Hälltjärnen Norrström
48 Hättsjön SE673330-138977 Hättsjön Hättsjön Dalälven
49 Kallbergstjärnen SE677062-134372 Kallbergstjärnen Göta älv
50 Kinnvallsjön SE677566-135013 Kinnvallsjön Kinnvallsjön Dalälven
51 Klackstjärnen SE673393-150957 Klackstjärnen Dalälven
52 Kvarntjärn utlopp SE671714-139741 Kvarntjärn utlopp Noret Dalälven
53 Kölaråsälven SE668654-141987 Kölaråsälven 13 Kölaråsälven Dalälven
54 L Trehörningen SE664912-148786 L Trehörningen Lilla Trehörningen Norrström
55 L Öratjärnen SE674916-151323 L Öratjärnen Dalälven
56 Lenntjärnen SE673305-151246 Lenntjärnen Dalälven
57 Lilla Toxen SE672930-152516 Lilla Toxen Lilla Toxen Gavleån
58 Lill-Fämtan uppstr dos SE674950-135390 Lill-Fämtan uppstr dos Göta älv
59 Lill-Fämtan, före Gärman SE674510-135655 Lill-Fämtan före Gärman Göta älv
60 Liss-Granan granutäppan SE670788-139661 Liss-Granan granutäppan Liss-Granan Dalälven
61 Långsjön SE670259-146674 Långsjön Dalälven
62 Långsån uppstr dos SE673580-143695 Långsån uppstr dos Dalälven
63 Långtjärnen (Tunkarlsbobäcken) SE665019-148662 Långtjärnen (Tunkarlsbobäcken) Långtjärnen Norrström
64 Lädsån uppstr dos SE677085-141335 Lädsån uppstr dos Lädsån Dalälven
65 Lädsån vägkorsning innan Lädsjön SE677130-141955 Lädsån vägkorsning innan Lädsjön Lädsån Dalälven
66 Löming SE678381-146932 Löming Löming Dalälven
67 Mossatjärn SE682523-139215 Mossatjärn Dalälven
68 Myggsjön SE681735-143541 Myggsjön Myggsjön Dalälven
69 Måbergstjärn SE678162-140440 Måbergstjärn Dalälven
70 Märratjärn SE679000-138922 Märratjärn Märratjärn Dalälven
71 Mörttjärnsbäcken SE667963-141339 Mörttjärnsbäcken Röälven Göta älv
72 Mörtån SE667827-144160 Mörtån 15 Kolbäcksån Norrström
73 Mössjön SE678048-139799 Mössjön Dalälven
74 Nedertjärnen SE682090-143362 Nedertjärnen Nedertjärnen Dalälven
75 Nissången SE673086-137379 Nissången Nissången Dalälven
76 Niställingen SE673723-137139 Niställingen Niställingen Dalälven
77 Noran SE670396-146512 Noran Noran Dalälven
78 Norra Rensjön SE681746-142792 Norra Rensjön Norra Rensjön Dalälven
79 Norr-Gårdsjön SE669062-153910 Norr-Gårdsjön Norr-Gårdsjön Dalälven
80 Nysjön SE675860-151009 Nysjön Nysjön Gavleån
81 Nysätertjärnen SE674683-135908 Nysätertjärnen Göta älv
82 Näcksjön SE680709-141994 Näcksjön Näcksjön Dalälven
83 Oloksån uppstr dos SE674270-142840 Oloksån uppstr dos Oloksån Dalälven
84 Orsen SE669394-143910 Orsen Orsen Norrström
85 Paljackasjön SE682640-143416 Paljackasjön Paljackasjön Dalälven
86 Pillisoån SE667363-144357 Pillisoån 17 Norrström
87 Pillisoån vägkorsning mynning XXVI SE667458-144541 Pillisoån vägkorsning mynning XXVI Norrström
88 Ringsån SE671610-138003 Ringsån 18 Skördrisån-Ringsån Göta älv
89 Rotälven bron Rot SE679464-140483 Rotälven bron Rot Rotnen Dalälven
90 Rutsjön SE670730-141772 Rutsjön Rutsjön Dalälven
91 Ryssjöån uppstr dos SE674628-151498 Ryssjöån uppstr dos Dalälven
92 Rövalla nedre trevägskorsning SE676080-135005 Rövalla nedre trevägskorsning Rövallen Göta älv
93 Rövalla uppstr dos SE676410-135085 Rövalla uppstr dos Rövallen Göta älv
94 Röälven SE667249-141143 Röälven 21 Röälven Göta älv
95 Saxdalen SE669473-145738 Saxdalen Saxdalen Norrström
96 Saxhyttån vägkorsning 1,5km nedstr Saxdalen SE669245-145700 Saxhyttån vägkorsning 1,5km nedstr Saxdalen Norrström
97 Skördrisån SE671837-137610 Skördrisån 22 Skördrisån-Ringsån Göta älv
98 Spaksjön SE676247-151421 SPAKSJÖN Spaksjön Testeboån
99 Spjärsbäcken SE675358-150636 Spjärsbäcken 23 Gavleån Gavleån
100 Spångtjärn SE678176-140344 Spångtjärn Dalälven
101 St Dammsjön SE667988-147597 St Dammsjön Stora Dammsjön Norrström
102 St Flögsjön SE672374-140243 St Flögsjön Dalälven
103 St Laxtjärnen SE666398-143542 St Laxtjärnen Stora Laxtjärnen Norrström
104 St Lövsjön SE668028-150185 St Lövsjön Dalälven
105 Stora Dammsjön SE669251-150347 Stora Dammsjön Stora Dammsjön Dalälven
106 Stora Spånsan SE669492-146285 Stora Spånsan Stora Spånsan Dalälven
107 Stora Toxen SE672991-152161 Stora Toxen Stora Toxen Gavleån
108 Stora Älgsjön SE670076-146226 Stora Älgsjön Stora Älgsjön Dalälven
109 Storabborrtjärnen SE677057-134909 Storabborrtjärnen Dalälven
110 Storejen norra SE681383-146752 Storejen norra Storejen Dalälven
111 Storejen södra SE681045-146750 Storejen södra Storejen Dalälven
112 Stor-Resjön SE679338-136474 Stor-Resjön Dalälven
113 Storsjön SE674643-152658 STORSJÖN Storsjön Gavleån
114 Stor-Stråsan SE675415-151110 Stor-Stråsan Stor-Stråsan Gavleån
115 Stor-Uppdjusen SE678383-139064 Stor-Uppdjusen Stor-Uppdjusen Dalälven
116 Storån SE688905-133526 Storån nedre 27 Storån Dalälven
117 Svarten SE675532-151457 Svarten Svarten Gavleån
118 Svartjärnen SE670465-139180 Svartjärnen Dalälven
119 Såtjärnen SE673937-148330 Såtjärnen Dalälven
120 Södra Gällsjön SE682284-143161 Södra Gällsjön Södra Gällsjön Dalälven
121 Södra Lötsjön SE677107-133933 Södra Lötsjön Södra Lötsjön Göta älv
122 Tansen SE670187-145602 Tansen Tansen Dalälven
123 Tansån SE670668-145204 Tansån 30 Tansån Dalälven
124 Tisjön SE676158-134299 Tisjön Tisjön Göta älv
125 Tjäderås-Långsjön SE682561-143286 Tjäderås-Långsjön Tjäderås-Långsjön Dalälven
126 Torsktjärnen SE673379-151164 Torsktjärnen Dalälven
127 Tyren SE669508-144109 Tyren Tyren Norrström
128 Tävallbäcken SE674001-137509 Tävallbäcken 33 Tävallbäcken Dalälven
129 Unnån SE681091-142510 Unnån 36 Dalälven
130 Vallsjöarna H.465 SE679863-144695 Vallsjöarna H.465 Vallsjöarna H 465 Dalälven
131 Vålsjön SE676311-149350 Vålsjön Vålsjön Dalälven
132 Våmsjön SE680477-141389 Våmsjön Våmsjön Dalälven
133 Ågsjön SE674032-151306 Ågsjön Ågsjön Dalälven
134 Ällingån SE673610-137463 Ällingån 39 Ällingån Dalälven
135 Ärten SE668456-142743 Ärten Dalälven
136 Ässån SE667320-149551 Ässån uppstr dos 40 Norrström
137 Ässån uppstr dos SE667122-149426 Ässån 22 Norrström
138 Ö Rotsjön SE671012-137982 Östra Rotsjön Östra Rotsjön Göta älv
139 Öradtjärnsbäcken SE667929-146247 Öradtjärnsbäcken Norrström
140 Örebäcken SE674857-136292 Örebäcken 42 Dalälven
141 Örsjövallen SE677545-134168 Örsjövallen Sittån Göta älv
142 Östra Tangsjön SE683022-133716 Östra Tangsjön Tangsjöarna Dalälven
143 Överläden SE677107-141076 Överläden Dalälven
144 Övertjärnen SE682023-143290 Övertjärnen Övertjärnen Dalälven
145 Övre Fosksjön SE689476-132219 Övre Fosksjön Övre Fosksjön Dalälven