RMÖ, Kiselalger i rinnande vatten, Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med delprogrammet är att med hjälp av kiselalganalyser i vattendrag bedöma vattenkvalitet och olika typer av påverkan, t.ex. övergödning, organisk förorening och försurning. Övervakningen ligger också till grund för uppföljning av miljömålen ”Ingen övergödning”, ”Levande sjöar och vattendrag”, och ”Bara naturlig försurning”. Programmet syftar även till att komplettera MSV:s recipientkontrollprograms provtagningar.

Under 2007, 2008 och 2009 fanns inget program uppsatt med långsiktig planering för provtagningen. För 2010-2014 finns ett provtagningsprogram med fasta stationer. Två referensstationer provtas årligen och resterande 9 stationer provtas vartannat år. Totalt provtas 6-7 stationer per år.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Östergötlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Östergötland
2011-03-07 08:45
2019-06-10 20:59
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 BYNGARENS UTLOPP SE646272-154170 Söderköpingsån Söderköpingsån (Färgeboån/Byngsboån) Söderköpingsån
2 Börrumsbäcken SE646965-154810 Börrumsbäcken Börrumsbäcken Kustområde
3 Djupån SE651180-151200 Djupån Vistingebäcken Motala ström
4 Dömestadsbäcken SE647910-147110 Dömestadsbäcken Motala ström
5 EMMAÅN SE651393-148924 EMMAÅN Fi05 Emmaån (NÖ Hällestad) Motala ström
6 Emmaån (nedstr. Grytgöls bruk) SE651905-148668 Emmaån nedstr. Grytgöls bruk Emmaån (Grytgöl) Motala ström
7 Föderkullabäcken SE647754-146051 Föderkullabäcken Motala ström
8 Gisselöån SE648500-154046 Gisselöån Gisselöån Kustområde
9 HÄTTORPSÅN SE650742-147360 HÄTTORPSÅN Mo09 Hättorpsån Motala ström
10 Jonsbergsån SE648907-155933 Jonsbergsån Jonsbergsån Kustområde
11 Kapellån SE647766-147914 Kapellån Li17 Lillån (Kapellån) Motala ström
12 Kisasjön utl SE643371-149105 Kisasjön utlopp Ki02 Storån (Kisasjön - Åsunden) Motala ström
13 Kumlaån SE648608-150462 Kumlaån Kumlaån Motala ström
14 Kärrsbyån SE649409-145217 Kärrsbyån WA48696547 Motala ström
15 Köleforsån SE643528-149152 Köleforsån Storån (Kisasjön - Åsunden) Motala ström
16 LILLÅN SE648050-147850 Lillån Li14 Lillån (Svartån-Kapellån) Motala ström
17 Ljurabäck Gb30 SE649687-152465 Ljurabäck Ljurabäck Motala ström
18 MARSTAD SE647552-145405 Marstad Marstadbäcken Motala ström
19 Mjölnaån SE647917-144480 Mjölnaån Vd04 Mjölnaån Motala ström
20 Passdalsån SE646788-155059 Passdalsån Passdalsån Kustområde
21 Pinnarpsbäcken SE642715-148260 Bäck från Tidersrum - Övre Fölingen Motala ström
22 Pinnarpsbäcken SE642742-148265 Pinnarpsbäcken Bäck från Tidersrum - Övre Fölingen Motala ström
23 Skenaån SE647403-145489 Skenaån Motala ström
24 SKENAÅN Mö02 SE647672-146457 SKENAÅN Mö02 Skenaån Motala ström
25 STÅNGÅN NYKVARN SE647760-148984 Stångån (Nykvarn) Stångån Motala ström
26 Stångåns inlopp i Roxen Li06 SE648015-148933 Stångån inlopp Roxen Stångån Motala ström
27 Sviestadsån SE648183-149420 Sviestadsån Li16 Sviestadsån (Bankekind-Roxen) Motala ström
28 TOLHEM SE644920-145494 Svartån efter sommen utlopp Svartån: Laxberg Motala ström
29 Torshagsån SE650482-152195 Torshagsån Torshagsån (Ne. Glottern-Havet) Kustområde
30 Utlopp Långbogen SE650440-148342 Utlopp Långbogen Sätraån Motala ström
31 Vadsbäcken SE649544-153382 Vadsbäcken Kustområde
32 Vadsbäcken SE649549-153384 Vadsbäcken Vadsbäcken Kustområde
33 VINDÅN SE643413-155022 Vindån Va12 Vindån (Mörketorpsbäcken - Havet) Vindån
34 Ysundaån SE650785-150574 Ysundaån Lotorpsån (Lotorp - Glan) Motala ström
35 Ålbäcken SE649557-151254 Ålbäcken Motala ström
36 Ålebäcken SE646330-143190 Ålabäcken Motala ström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bråvallabäcken SE650109-151455 Motala ström
2 Börrumsbäcken SE646957-154800 Börrumsbäcken Börrumsbäcken Kustområde
3 Börrumsbäcken SE646980-154823 Börrumsbäcken Börrumsbäcken Kustområde
4 Disevidån SE646480-143751 Disevidån Motala ström
5 Getåbäcken SE650505-152841 Getåbäcken Getåbäcken Kustområde
6 Gåsbäcken SE650243-151267 Motala ström
7 Hagnerydsbäcken SE649601-150776 Motala ström
8 Jonsbergsån SE648922-155942 Jonsbergsån Jonsbergsån Kustområde
9 Kolstadbäcken SE650512-150886 Motala ström
10 Lillån (Strålsnäs) SE645677-145808 Lillån Strålsnäs Lillån (Omlöpet vid Boxholm N) Motala ström
11 Lorbybäcken SE646732-144436 Lorbybäcken Motala ström
12 Mörtsjöbäcken SE651996-149491 Mörtsjöbäcken Motala ström
13 Norsån SE649598-151711 Motala ström
14 Ringarhultsån SE650707-146797 Ringarhultsån Hättorpsån Motala ström
15 Slakaån SE647330-148206 Slakaån Motala ström
16 Storån SE644623-152413 Storån Storån (Falerum) Storån
17 Storån SE648440-153020 Storån Storån (Söderköping) Söderköpingsån
18 Stångån Nykvarn SE647898-148937 Stångån Nykvarn Stångån Motala ström
19 Stångån, vid mynningen i Roxen SE648010-148940 Stångåns mynning Stångån Motala ström
20 Svartån Linnefors SE645876-145670 Svartån Linnefors Svartån (Öringe) Motala ström
21 Svartåns mynning SE648117-148244 Svartåns mynning Svartån Motala ström
22 Sätraån SE651076-148645 Sätraån Motala ström
23 Torpån SE649664-150250 Torpån uppströms Mårn Motala ström
24 Vadsbäcken SE649579-153397 Vadsbäcken Vadsbäcken Kustområde