SRK, Nybroån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån ansvarar för den samordnade recipientkontrollen inom Nybroåns avrinningsområde.
Den samordnade recipientkontrollen påbörjades år 1982 på initiativ av den dåvarande Nybroånkommittén. År 2009 ombildades kommittén till vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån och i samband med detta utökades arbetsområdet med Kabusaån och Tygeåns avrinningsområde.
2012-11-20 13:55
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
SRK, Samordnad recipientkontroll
1982
-
Pågående
Skåne
2011-03-09 14:02
2021-10-11 12:40
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Fyleån vid Allevadsmölla SE615446-137990 Fyleån vid Allevadsmölla 10 NYBROÅN: Örupsån-källa Nybroån
2 Fyleån, Högestad station SE616152-137650 Fyleån, Högestad station 8b Fyleån Nybroån
3 Herrestadsbäcken SE614773-137950 Herrestadsbäcken 20 Herrestadsbäcken Nybroån
4 Kabusaån SE614199-139291 Rödkillebäcken, vid vägen mot Grimshög K10 Tuvebäcken Kustområde
5 Kabusaån SE614612-139246 Tuvebäcken vid Tuvemölla, SÖ Löderup K8 Tuvebäcken Kustområde
6 Kabusaån SE614931-138540 Kviedalsbäcken K6 Kabusaån: Tuvebäcken-källa Kustområde
7 Kabusaån SE615086-139378 Fröslövsån, Örumsvägen K16 KABUSAÅN: Havet-Tuvebäcken Kustområde
8 Kabusaån, nedströms cykelbro Tingshögsvägen SE614597-138427 Kabusaån K1 KABUSAÅN: Havet-Tuvebäcken Kustområde
9 Kviedalsbäcken, Römölla SE615064-138585 Kviedalsbäcken, Römölla K6b Kabusaån Kustområde
10 Lunnarpsbäcken SE615812-138897 Lunnarpsbäcken 21 Nybroån
11 Nybroån vid golfbanan vid bro SE614762-138161 Nybroån vid golfbanan 18 NYBROÅN:Havet-Örupsån Nybroån
12 Trydeån nedströms Spjutstorp SE616198-138377 Trydeån nedströms Spjutstorp 4 NYBROÅN: Örupsån-källa Nybroån
13 Trydeån, Spjutstorp SE616235-138643 Trydeån, Spjutstorp L8 NYBROÅN: Örupsån-källa Nybroån
14 Tyge å SE614023-139446 Tygeån, Hagestads naturreservat T1 Kustområde
15 Tyge å SE614200-139660 Skäggabäck/Mossabäck T3 Kustområde
16 Tygeån, Gillshög SE614420-139761 Tygeån, Gillshög T3b Tygeå Kustområde
17 Välabäcken, Golfbanan SE615717-138379 Välabäcken, Golfbanan L6 WA84573109 Nybroån
18 Örupsån nedstr. Tomelilla ARV SE615670-138355 Örupsån nedstr. Tomelilla ARV 12 Örupsån Nybroån
19 Örupsån vid Ullstorp, uppstr. Tomelilla ARV SE615665-138500 Örupsån vid Ullstorp, uppstr. Tomelilla ARV 11 Örupsån Nybroån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Kabusaån SE614553-138335 Kabusaån K1 gammal KABUSAÅN: Havet-Tuvebäcken Kustområde
2 Nybroån, Övningsfältet SE614765-138141 Nybroån, Övningsfältet L1 NYBROÅN:Havet-Örupsån Nybroån
3 Örupsån, Nymölla SE615506-138115 Örupsån, Nymölla L3 Örupsån Nybroån