RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmets syfte är att öka kunskapen om och följa miljötillståndet i länets största sjöar. Provtagningen sker enligt rullande schema:

2004-2006 Torneträsk
2006-2008 Hornavan
2008-2010 Torneträsk
2010-2012 Hornavan
2012-2014 Miekojärvi

Efter 2014 undersöks sjöarnas vattenkemi en gång per år inom omdrevsövervakningen. Då ingår även sjön Stora Lulevatten.
Godkänd
2017-04-19 18:38
Uppdaterat utifrån regionala miljöövervakningsprogrammet för 2015- 2020
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2004
-
Pågående
Norrbotten
2011-03-31 10:27
2017-04-19 18:38
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hornavan, 130 m SE733037-159366 Hornavan, 130 m Hornavan, 130 m Hornavan Skellefteälven
2 Miekojärvi SE737363-183086 Miekojärvi, 14 m Miekojärvi, 14 m Miekojärvi Sangisälven
3 Stora Lulevatten SE744655-166964 Stora Lulevatten Stora Lulevatten Stora Lulevatten Luleälven
4 Torneträsk SE757277-167340 Torneträsk, 130 m Torneträsk, 130 m Torneträsk Torneälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hornavan, 20m SE734860-157612 Hornavan, 20 m Hornavan, 20 m Hornavan Skellefteälven
2 Hornavan, litoral SE735018-157578 Hornavan, litoral Hornavan, litoral Hornavan Skellefteälven
3 Miekojärvi, litoral SE738150-182744 Miekojärvi, litoral Miekojärvi, litoral Miekojärvi Sangisälven
4 Torneträsk, 20 m SE758979-162415 Torneträsk, 20 m Torneträsk, 20 m Torneälven
5 Torneträsk, litoral SE759043-162100 Torneträsk, litoral Torneträsk, litoral Torneälven