Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Miekojärvi (WA33872668)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Miekojärvi (WA33872668)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Miekojärvi (WA33872668)
Stationen skapades: 2015-02-06 13:54 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad: 2017-04-19 15:58 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Sjö
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Överkalix - 2513
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Sangisälven - SE3000
Åtgärdsområde
Sangisälvens och Keräsjoki med kustvatten
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7381285
SWEREF99 TM Östlig: 864566

RT 90 2,5 gon V - X: 7379135
RT 90 2,5 gon V - Y: 1828878

WGS84 Latitud: 66,3368631517455
WGS84 Longitud: 23,1587136957264

ETRS-89 Latitud: 66.28581
ETRS-89 Longitud: 23.18812

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Miekojärvi, 14 m Miekojärvi, 14 m
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Miekojärvi, 14 m Miekojärvi, 14 m
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Växtplankton Miekojärvi, 14 m Miekojärvi, 14 m
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Bottenfauna Miekojärvi, 14 m Miekojärvi, 14 m

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 2012 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2012 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2012 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 2012 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2012 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 2012 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Bottenfauna Bottenfauna BQI 1 gång per år 2012 2014

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Syrgasförhållanden   4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Ljusförhållanden   3 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen   1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Järn 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Mangan 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Kisel 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen TOC 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Näringsämnen Järn 4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Prioriterade ämnen   1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Temperaturförhållande   1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Särskilda förorenande ämnen Nitrat 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Försurning   1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Försurning pH 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Försurning Sulfat 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 1 gång per år 2015 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Försurning pH 4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Försurning Sulfat 4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 2012 2014
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 2012 2014

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Norrbottens län, Stora sjöarBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningRMÖ, Norrbottens län, Stora sjöarNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve