RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Södermanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2010
-
0
Södermanland
2012-09-20 14:00
2017-12-21 13:37
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Aspa SE623382-169860 Aspa SE653485-157428 Svärtaån
2 Bjälkbols Gärd SE629232-167374 Bjälkbols Gärd Katrineholmsåsen, Katrineholmsområdet
3 Bärstakärret SE651910-155405 Bärstakärret FID 523 Larslundsmalmen-Nyköping Kilaån
4 Edstorp SE627436-168878 Edstorp Pormagasin, Husbymalmen-Fyrby Nyköpingsån
5 Fruängen SE628583-167131 Fruängen Larslundsmalmen-Nyköping
6 Gorsingeholm (konstgj/reserv) SE624798-160430 Gorsingeholm Strängåsen, Malmbyomådet Norrström
7 Hyndevad (konstgj) SE618454-161712 Hyndevad Strömsholmsåsen, Eskilstunaområdet Norrström
8 Hännicketäppan SE621528-164044 Hännicketäppan Katrineholmsåsen, Katrineholmsområdet Nyköpingsån
9 Ingeborgs källa SE653717-152981 Ingeborgs källa Katrineholmsåsen, Katrineholmsområdet Nyköpingsån
10 Kjula (nedlagd) SE620537-172571 Kjula Badelundaåsen-Eskilstuna-Västerås Norrström
11 Kjula/Sofieberg SE658695-154937 Kjula/Sofieberg FID 460 Badelundaåsen-Eskilstuna-Västerås Norrström
12 Källvreten SE621266-164148 Källvreten Transätra Trosaån
13 Laxne SE616661-167716 Laxne Strängåsen, Övre Marviksområdet Trosaån
14 Lästringe SE620940-163051 Lästringe Lötstugan Kustområde
15 Mogetorp SE627991-166649 Mogetorp Katrineholmsåsen, Katrineholmsområdet
16 S. Dybacken SE658773-593561 Dybacken Badelundaåsen-Eskilstuna-Västerås Norrström
17 Skavsta (nedlagd) SE620330-160753 Skavsta Pormagasin, Skavstafältet Nyköpingsån
18 Snytan SE655395-150926 Snytan FID 505 Vad Norrström
19 SO Sundby kyrka SE659028-154740 SO Sundby kyrka FID 491 Badelundaåsen-Eskilstuna-Västerås Norrström
20 Sörtuna SE619528-168476 Sörtuna Tunsätter Kustområde
21 Torp SE655570-150822 Torp FID 504 Vad Norrström
22 Tystberga SE617799-166540 Tystberga Rogstafältet Kustområde
23 Vannala SE627638-167127 Vannala Vad Norrström
24 Väderbrunn SE626433-165626 Väderbrunn Larslundsmalmen-Nyköping
25 Väderbrunn kallkälla SE651490-610959 Väderbrunn kallkälla Larslundsmalmen-Nyköping
26 Ålberga SE627477-172283 Ålberga Pormagasin, Åtorp Kilaån
27 Ärla SE624224-170282 Ärla Badelundaåsen, Eskilstunaområdet Norrström