Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Katrineholmsåsen, Katrineholmsområdet (WA59524762)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Katrineholmsåsen, Katrineholmsområdet (WA59524762)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Katrineholmsåsen, Katrineholmsområdet (WA59524762)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Katrineholmsåsen, Katrineholmsområdet (WA59524762)
Stationen skapades: 2015-01-13 16:23 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Södermanland - 04
Kommun
Katrineholm - 0483
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Startår
2011
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Bjälkbols Gärd

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi pH   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Alkalinitet   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Bekämpningsmedel   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Klorid   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Ammonium   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Konduktivitet   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Natrium   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Kalium   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Järn   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Kalcium   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Sulfat   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Nitrat   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Syrgas   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Totalaluminium   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Magnesium   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Mangan   Var sjätte år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRMÖ, Grundvattenkemi, SörmlandAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000