Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vad (WA83507720)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vad (WA83507720)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vad (WA83507720)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vad (WA83507720)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2012-09-20 13:37 av Länsstyrelsen i Uppsala län, Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:50 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Södermanland - 04
Kommun
Vingåker - 0428
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Hjälmaren
Startår
2010
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6552348
SWEREF99 TM Östlig: 555370

RT 90 2,5 gon V - X: 6553950
RT 90 2,5 gon V - Y: 1509260

WGS84 Latitud: 59,106833242609
WGS84 Longitud: 15,9667755592866

ETRS-89 Latitud: 59.10682
ETRS-89 Longitud: 15.96677

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi FID 505 Snytan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi pH   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Alkalinitet   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Klorid   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Ammonium   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Konduktivitet   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Nitrat   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Järn   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Kalcium   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Sulfat   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Glyfosat   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Bentazon   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Syrgas   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Magnesium   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Totalaluminium   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Kalium   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Mangan   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Natrium   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi AMPA   Var sjätte år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRMÖ, Grundvattenkemi, SörmlandAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
Syrgas

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn
Källa Ja Beslutad