KÖ, Fem Norrtäljeåar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Norrtälje kommun har sedan 1988 bedrivit miljöövervakning i fyra åar som komplement till de åar där recipientkontroll bedrivs. Tillsammans med recipientkontrollen kan trender och transporter till havet beräknas för näringsämnen i de flesta av Norrtäljes vattendrag.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Norrtälje kommun
KÖ, kommunal övervakning
1988
-
Pågående
Stockholm
2014-10-30 10:25
2019-07-02 14:53
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bergshamraån, mynning SE661635-165970 Bergshamraån NOR-VDRG3 Bergshamraån Kustområde
2 Bodaån, mynningen SE665064-166978 Bodaån NOR-VDRG4 Bodaån Kustområde
3 Malstaån, Lommarens inlopp SE663095-166055 Malstaån NOR-VDRG5 Norrtäljeån-Malstaån Norrtäljeån
4 Penningbyåns mynning SE662117-166366 Penningbyån NOR-VDRG1 Penningbyån Kustområde
5 Tulkaströmmen, Västernäs SE666620-166001 Tulkaströmmen NOR-VDRG2 Tulkaströmmen Kustområde