RK, Vitsån, Fors ARV

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Haninge kommun
RK, Recipientkontroll
1987
-
Pågående
Stockholm
2014-11-04 16:29
2019-07-02 15:18
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Rocklösaån, Vedasjöns utlopp SE655774-162561 Utlopp Vedasjön, V1 RK-VDRG-HAN5 Vitsån-Rocklösaån Kustområde
2 Vitsån (Hågaån) R1 SE655572-163094 Hågaån uppströms ARV, R1 RK-VDRG-HAN2 Vitsån Kustområde
3 Vitsån (Hågaån) R2 SE655566-163096 Hågaån, nedströms Fors ARV R2 RK-VDRG-HAN3 Vitsån Kustområde
4 Vitsån, Berga SE655381-163431 Vitsån, R5 RK-VDRG-HAN1 Vitsån Kustområde
5 Vitsån-Rocklösaån R3 SE655544-163095 Rocklösaån R3 RK-VDRG-HAN6 Vitsån-Rocklösaån Kustområde
6 Vitsån-Rocklösaån, Mulstav SE655630-162989 Rocklösaån uppströms vägbro "Mulstav", R3 RK-VDRG-HAN4 Vitsån-Rocklösaån Kustområde