SCR, Örebro län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screening av miljögifter innebär översiktlig inventering av kemiska ämnen och brukar användas som ett första led i arbetet med att identifiera ämnen som kan utgöra miljöproblem.

Genom att analysera olika typer av prover (t.ex. vatten, sediment, och fisk) försöker man kartlägga vilka ämnen som återfinns i miljön och i vilka halter de förekommer.
Godkänd
2014-12-02 12:55
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Örebro län
SCR, Screening
2008
-
Pågående
Örebro
2014-12-02 12:52
2015-01-27 15:33
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Arbogaån gm Ställdalen SE664661-145196 Arbogaån gm Ställdalen L37 Hörksälven mellan Kumla älv och Björken Norrström
2 Björken SE664545-145243 Björken 63 Björken Norrström
3 Dalkarlshytteån SE660743-146966 Dalkarlshytteån L32 Dalkarlshytteån (Arbogaån) mellan Stora Lindessjön och Björkasjön Norrström
4 Garhytteån SE663670-145844 Garhytteån L31 Garhytteån Norrström
5 Garphytteån SE657427-145020 Garphytteån L38 Garphytteån-Falkabäcken Norrström
6 Hjälmaren, Segersjö SE656206-148867 Hjälmaren, Segersjö 49 Hjälmaren-Storhjälmaren Norrström
7 Hjälmaren, Äverstaån SE657489-147635 Hjälmaren, Äverstaån 50 Hjälmaren-Hemfjärden Norrström
8 Hjälmaren, Örebro SE657376-146932 Hjälmaren, Örebro 51 Hjälmaren-Hemfjärden Norrström
9 Kvismare kanal SE656162-148726 Kvismare kanal L36 Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren Norrström
10 Laxån SE654355-143113 Laxån L39 Laxån från V Laxsjön med utlopp i Svartån vid Ågrena Norrström
11 Lillån gm Örebro SE657338-146728 Lillån gm Örebro L40 Lillån från Lången Norrström
12 Nittälven SE665681-144187 Nittälven L34 Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp Norrström
13 Norasjön SE660039-145716 Norasjön 60 Norasjön Norrström
14 Norrsjön SE663433-146044 Norrsjön 57 Norrsjön Norrström
15 Råsvalen SE662045-146165 Råsvalen 56 Råsvalen Norrström
16 Stora Lindessjön SE660783-146694 Stora Lindessjön 61 Stora Lindessjön Norrström
17 Storån SE663138-146345 Storån L33 Storån mellan Norrsjön och Kölsjöån Norrström
18 Svartån nedstr Skebäcks ARV SE657309-146881 Svartån nedstr Skebäcks ARV Svartån från Lindbacka till Hjälmaren Norrström
19 Svartån uppstr Skebäcks ARV SE657297-146865 Svartån uppstr Skebäcks ARV Svartån från Lindbacka till Hjälmaren Norrström
20 Tisaren SE654173-145826 Tisaren 53 Tisaren Nyköpingsån
21 Vikern SE659929-145147 Vikern 59 Vikern Norrström
22 Väringen SE659358-147493 Väringen L35 Väringen Norrström
23 Yxsjön SE665942-144274 Yxsjön 62 Yxsjön Norrström
24 Övrigt vatten vid Kvarntorp SE655515-147054 Övrigt vatten vid Kvarntorp 52 WA81687596 Norrström